Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vanlige spørsmål og svar om Ukraina-krisen

Ofte stilte spørsmål og svar

Foreldreansvar som er tildelt eller fratatt etter ukrainsk rett gjelder i Norge. Det vil si at den eller de som har foreldreansvaret for et barn etter ukrainsk rett, har rett og plikt til å fatte avgjørelser på vegne av barnet, også når barnet er i Norge. Dette gjelder selv om én eller begge personene som har del i foreldreansvaret, er igjen i Ukraina.

Det er Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn som regulerer når utenlandsk foreldreansvar gjelder i Norge. Både Norge og Ukraina er tilsluttet konvensjonen. Foreldreansvar som er tildelt eller fratatt etter ukrainsk rett enten direkte i kraft av lov, avtale eller en rettslig eller administrativ avgjørelse, vil også gjelde i Norge. Dette følger av konvensjonen artikkel 16, 23 og 14. Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. lov om Haagkonvensjonen 1996 § 1, og konvensjonens regler om foreldreansvar er også inntatt i barneloven §§ 84 a og 84 b.

Enhver norsk myndighet som skal avgjøre et spørsmål der foreldreansvar har betydning, må ta stilling til hvem som har del i foreldreansvaret. En barneverntjeneste må for eksempel finne ut hvem som har del i foreldreansvaret for å avgjøre hvem som har partsrettigheter i en barnevernssak. Hvem som har del i foreldreansvaret, er også viktig når helsepersonell skal avgjøre hvem som kan samtykke til helsehjelp på vegne av barnet. Dette vil også være viktig for skoler og barnehager å være kjent med.

Ta kontakt med Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996 dersom du har spørsmål.

Telefon: 466 15 000
E-post: SentralmyndighetHaag1996@bufdir.no

Vi er kjent med at både regionene i Bufetat og de norske adopsjonsforeningene har blitt kontaktet av privatpersoner som ønsker å adoptere barn fra Ukraina.

Det er fullt forståelig at mange har et stort ønske om å hjelpe spesielt barn, som er blitt rammet av krigen. Slik situasjonen er i Ukraina nå, kan man imidlertid ikke legge til grunn at barn som har kommet bort fra sine foreldre er foreldreløse eller har behov for å bli adoptert. På denne bakgrunn bør adopsjoner ikke skje under eller umiddelbart etter nødsituasjoner. Også UNICEF understreker dette.

Det er stor risiko for ulovlige adopsjoner i krigssituasjoner, fordi det er svært vanskelig eller tilnærmet umulig å gjennomføre adopsjoner i samsvar med reglene i Haagkonvensjonen av 1993 om adopsjon eller nasjonal lovgivning i Ukraina.

Dette fremheves også av den internasjonale organisasjonen Haagkonferansen for internasjonal privatrett, som nylig publiserte et informasjonsskriv om Ukrainasituasjonen, som blant annet handler om adopsjon. Vi viser særlig til omtalen av dette i "Information Note".

Familier som ønsker å hjelpe kan gi et viktig bidrag for eksempel som fosterfamilier for barn fra Ukraina, slik at barna senere kan gjenforenes med sine foreldre.

Les mer om å bli fosterforeldre for barn fra Ukraina

Fant du det du lette etter?