Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bistand i konkrete barnevernssaker der barn har tilknytning til flere land

Norge har tiltrådt Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn. Konvensjonen har regler som kan løse internasjonale barnevernssaker. Den regulerer også hvilket lands regelverk som kommer til anvendelse i konkrete saker og hvilke tiltak som kan treffes i ulike situasjoner.

Bufdir er norsk sentralmyndighet for Haagkonvensjonen 1996, og har en nøkkelrolle i det løpende konvensjonssamarbeidet. Direktoratet er sentralt kontaktpunkt for barnevernstjenestene i barnevernssaker der barn har tilknytning til andre land. Sentralmyndigheten veileder norske barneverntjenester og andre myndigheter, og bistår utenlandske sentralmyndigheter der de henvender seg til Norge.

Hos oss får du veiledning av dyktige jurister med særlig kompetanse på internasjonale barnevernssaker.

Ta kontakt med Sentralmyndigheten

Telefon: 466 15 000
E-post: SentralmyndighetHaag1996@bufdir.no

Fant du det du lette etter?