Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tjenestestøtteprogrammet (tiltak i kompetansesatsingen)

Status for tiltaket

I 2022 deltar om lag 440 barnevernledere og -ansatte i tjenestestøtteprogrammet. Siden starten av strategiperioden i 2017 og frem til utgangen av 2021 har det vært gjennomført samlinger for:

  • 229 kommuner
  • 205 tjenester
  • 2600 ansatte

Om tjenestestøtteprogrammet

Tjenestestøtteprogrammet er et samlingsbasert tjenesteutviklingsprogram for kommunal barnevernstjeneste.

Mål

Målet er bedre og mer enhetlig kvalitet. Tjenestestøtteprogrammet er et tiltak som skal bistå kommunale barneverntjenester med sin utvikling gjennom å:

  • Styrke kvaliteten på barneverntjenestenes arbeid med undersøkelser og beslutninger
  • Styrke kvaliteten på barneverntjenestens samarbeid med familier om endringer gjennom hjelpetiltak
  • Øke tjenestenes grunnleggende traumeforståelse og innsikt i barn og unges ulike utrykk og behov
  • Styrke tjenestenes arbeid med nettverksmobilisering og brukermedvirkning

Programmet har en egen lederstøttemodul.

Målgruppe

Målgruppen for tiltaket er ledere og ansatte i (inter)kommunale barnevernstjenester. I 2022 gjennomfører vi programmet sammen med utvalgte barnevernstjenester i Oslo og Viken, Agder, Møre og Romsdal, Vestland, Trøndelag og Nordland.

Gjennomføring og innhold

Tjenester som deltar settes i sammen i klynger for felles erfaringsutveksling og faglig refleksjon under samlinger med mål om å stimulere til styrking av lokale faglige miljøer i etterkant av gjennomført program.

Refleksjon og videreutvikling

I Tjenestestøtteprogrammet arbeider tjenestene med videreutvikling av og refleksjon rundt eget undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid, med særlig vekt på traumesensitivitet og nettverksmobilisering. I tillegg er brukermedvirkning et viktig perspektiv i hele programmet.

Hovedformålet med tiltaket er å oppnå positiv praksisendring i tjenestene. Programmet er derfor prosessorientert, og skal ha rom for tilpasning til behovene hos de ulike tjenestene som deltar.

Samlinger

Det er lagt opp til tre samlinger over totalt fem dager, og opplegget varierer mellom bruk av forelesning, øvelser, videoer, caser og diskusjoner i plenum.

Alle ansatte i de utvalgte tjenestene, inkludert barnevernslederne, deltar i programmet. Det er i tillegg lagt opp til egne samlinger kun for barnevernslederne. Dette for å sikre lederforankring og mulighet for kvalitetsutvikling i tjenesten som helhet.

Tilbydere av tjenestestøtteprogrammet

Tjenestestøtteprogrammet tilbys av Pilar (Regionsenter for barn og unge Øst og Sør og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging sør) samt Regionsenter for barn og unge Vest, Midt-Norge og Nord, på oppdrag fra Bufdir.

Les mer om Tjenestestøtteprogrammet på kommunaltbarnevern.no

Kontakt

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tiltaket eller kompetansesatsingen

kompetansesatsingen@bufdir.no

Fant du det du lette etter?