Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Personvernerklæring for den digitale foreldresamarbeidsavtalen

Personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene dine i foreldresamarbeidsavtalen. Her kan du lese om hvordan Bufdir ivaretar rettighetene dine.

Det følger av personopplysningsloven artikkel 6 nr. 1 (a) at du må samtykke til behandlingen av dine personopplysninger før Bufdir kan behandle disse. Dersom du samtykker til at Bufdir kan behandle personopplysningene dine, lagrer vi fødselsnummeret ditt og tidspunktet for når samtykket ble avgitt. Dette gjør vi for å kunne være sikker på at det er du som avgir samtykke.

Rett til innsyn

Du har rett til innsyn om alle opplysninger om deg som Bufdir/Bufetat behandler.

Rett til korrigering

Du kan selv korrigere de opplysningene du har lagt inn i foreldresamarbeidsavtalen.

Opplysninger om foreldreansvar ligger hos Folkeregisteret. Den enkelte forelder må selv ta opp eventuelle feil og endringer med Folkeregisteret.

Rett til sletting

Du kan selv slette de opplysningene du har lagt inn i foreldresamarbeidsavtalen.

Personopplysningene blir automatisk slettet 12 måneder etter at du logget deg på siste gang. Du kan også slette personopplysningene ved å trekke tilbake samtykket ditt eller ved å ta kontakt med Bufdir.

Formålet med å be om personopplysninger

Formålet med behandlingen av personopplysninger i den digitale foreldresamarbeidsavtalen, er å gi foreldre muligheten til å arbeide med avtalen fortløpende, over tid og parallelt med meklingsprosessen – og dessuten få nødvendig støtte og veiledning underveis i prosessen.

Foreldresamarbeidsavtalen er en frivillig og privat avtale. Avtalen er gyldig og bindende for foreldrene når den er signert.

Det er du selv som eier opplysningene i avtalen. Det er mulig å gi den andre forelderen lesetilgang til ditt utkast dersom dere har foreldreansvar begge to. Den digitale løsningen åpner ikke for deling av informasjon med andre enn medforelder med foreldreansvar. 

Rettslig behandlingsgrunnlag

For å benytte deg av den digitale tjenesten, må du gi et samtykke før du starter å fylle ut foreldresamarbeidsavtalen.

Formålet med obligatorisk mekling er nedfelt i både lov og forskrift. Obligatorisk mekling for foreldre med barn under 16 år er regulert i familievernkontorloven § 1 (familievernkontorene skal foreta mekling etter lov om ekteskap § 26 og barneloven § 51). I forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven § 1, står det at målet med meklingen er at foreldrene kommer frem til en skriftlig avtale, og at mekler skal hjelpe foreldrene med dette.

Hvilke typer personopplysninger kan fylles inn i avtalen?

Foreldresamarbeidsavtalen ber om disse personopplysningene:

  • foreldrenes navn
  • barns navn og fødselsdato
  • hvem som skal ha foreldreansvar, fast bosted og samvær, folkeregistrert adresse og fordeling av tid
  • mobilnummer dersom du ønsker varsling om automatisk sletting av avtalen
  • e-postadresser dersom begge foreldre har foreldreansvar og det er aktuelt å gi lesetilgang eller signere digitalt

I tillegg er det praktisk mulig å legge inn personopplysninger i fritekstfeltene.

Henter vi opplysninger fra andre?

Løsningen henter opplysninger om hvem som har felles foreldreansvar fra Folkeregisteret. Den enkelte forelder må selv ta opp eventuelle feil og endringer med Folkeregisteret.

Alle andre personopplysninger er det du selv som fyller inn.

Blir personopplysningene utlevert til andre?

Bufdir/Bufetat har ikke tilgang til opplysninger gitt i foreldresamarbeidsavtalen. Den digitale løsningen utleverer ikke opplysninger til andre. Personvernerklæringen gjelder derfor ikke de opplysningene du på eget initiativ velger å dele.

Dersom du har foreldreansvar, kan du på eget initiativ dele avtalen digitalt med medforelder du har felles foreldreansvar med. Denne delingen omfatter lesetilgang og digital signering. Ved digital signering, sendes avtalen kryptert til signeringsløsningen Digipost der den lagres i maksimum 40 dager i påvente av signaturer og 40 dager etter at begge parter har signert.

I foreldresamarbeidsavtalen kan du føre inn personopplysninger om deg selv og andre. Vi vil derfor minne deg om at du tar godt vare på avtalen slik at uvedkommende ikke får tilgang eller at den kommer på avveier.

Hvordan lagres personopplysningene?

Alle personlige data i avtalen lagres kryptert.

Innloggingen til foreldresamarbeidsavtalen gjøres gjennom ID-Porten, der du logger inn med ønsket metode (Bank ID, MinID m.m.). Det som lagres om deg i forbindelse med påloggingen, er tidspunktet for samtykket og fødselsnummeret ditt – også dette kryptert. Fødselsnummeret hentes fra ID-porten som er en nasjonal tjeneste for sikker innlogging.

Ved digital signering, sendes avtalen kryptert til signeringsløsningen Digipost der den lagres i maksimum 40 dager i påvente av signaturer og 40 dager etter at begge parter har signert.

Bufdirs generelle personvernerklæring

Les mer om foreldresamarbeidsavtalen

Kontakt oss

Dersom du har noen spørsmål om denne erklæringen eller vil utøve dine rettigheter etter personvernlovgivningen kan du ta kontakt med oss:

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Fant du det du lette etter?