Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Lhbtiq-ordlista

A

Kombinasjonen av maskuline og feminine kjennetegn eller trekk. I dagligtalen brukes uttrykket ofte for å beskrive en person som bryter med normer for hvordan det er typisk at menn og kvinner fremstår. «Kjønnsambiguitet» blir ofte brukt som et synonym.

Se også: Heteronormativitet, Kjønnsuttrykk, Skeiv

Å være aromantisk betyr aldri, i liten grad eller sjeldent å oppleve romantisk tiltrekning eller bli forelsket. Å være aromantisk er noe man er, og ikke noe man kan velge å være.

Å være aseksuell innebærer fravær av seksuell tiltrekning eller av seksuell lyst. Både cis- og transpersoner, skeive og heterofile kan være aseksuelle.

Assistert befruktning inkluderer alle metoder som kan hjelpe folk å få barn: prøverørsbehandling, sædinsemniasjon, eggdonasjon og surrogati.

I Norge har lesbiske kvinner samme rett som heterofile kvinner til å få assistert befruktning ved hjelp av sæddonasjon og prøverørsbehandling. Ved en slik behandling kan begge kvinnene bli jurdiske mødre til barnet (se "medmor"). En sæddonor, altså mannen som har donert sin sæd, kan være anonym eller kjent. I Norge har barn av anonym sæddonor rett til å få vite hvem den biologiske faren er når de har fylt 18 år. Noen lesbiske par får assistert befruktning i Danmark, der sæddonoren forblir ukjent.

Eggdonasjon er en form for assistert befruktning hvor kvinnen som bærer fram barnet har fått donert egget fra en annen kvinne. Både heterofile, lesbiske og homofile par benytter denne metoden for å bli foreldre. Surrogati ved bruk av eggdonasjon er ikke tillatt i Norge.

Se også: Surrogati, Regnbuefamilier, Lesbisk, Medmor, Medfar, Sæddonor

B

Bamser (bears) er en homofil subkultur for homofile menn som gjerne er hårete, store og godt voksne, og de som liker dem.

Se også: Fetisjisme, Homofil

BDSM er en samlebetegnelse for flere ulike seksuelle preferanser. BDSM er en engelsk forkortelse som også brukes på norsk: BD står for Bondage (binding med tau eller lignende) og Discipline, DS står for Dominance (å dominere og bestemme) og Submission (å bli bestemt over, underkaste seg) mens SM står for sadomasokisme. BDSM-preferanser er like vanlig for heterofile som for skeive.

Å være bifil handler om både praksis, tiltrekning og identitet. Bifile personer blir tiltrukket av eller forelsker seg i mennesker uavhengig av hvilket kjønn den andre har, men ikke alle bifile er like interesserte i alle kjønn. Hvem vi tiltrekkes av, forelsker oss i og hvem vi inngår forhold med kan variere gjennom livet. Dette betyr ikke å veksle mellom å være bifil eller å ha en annen seksuell orientering. Bifile kan oppleve usynliggjøring, å ikke bli tatt på̊ alvor og annen diskriminering blant både heterofile og homofile.

Ordet "biseksuell" brukes om seksualitet utelukkende, og ikke om identitet, følelser og samliv. Personer som er homofile, lesbiske og heterofile kan ha biseksuell praksis uten at det får innvirkning på deres seksuelle orientering.

Biseksuell kan bety det samme som bifil. Biseksualitet brukes som begrep når det er seksualitet som er tema. Som synonym til bifil er ordet ikke lenger mye brukt fordi det å være bifil dreier seg også om identitet, følelser og samliv, ikke kun om seksualitet. Personer som er homofile, lesbiske, og heterofile kan ha biseksuell praksis uten at det får innvirkning på deres seksuelle identitet.

Se også: Bifil, KSK, MSM, Seksuell praksis, Seksuell identitet

C

Å være cisperson, ciskjønnet eller cis innebærer å identifisere seg med kjønnet man fikk tildelt ved fødsel. Begrepet er tatt i bruk som en motsats til trans-begrepene, og tydeliggjør at alle har en kjønnsidentitet. Både heterofile, bifile, homofile, lesbiske og personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling kan være cispersoner.

Crossdressing er å kle seg i klær, sko, sminke, smykker osv., som tradisjonelt er assosiert med motsatt kjønn. Noen vil også bruke parykk, skjegg eller bryst- eller penisproteser for å gjøre kjønnsuttrykket mer overbevisende. Både kvinner og menn, med ulik seksuell orientering, crossdresser. Å crossdresse er ikke det samme som å være trans.

Cruising betyr opprinnelig å vandre eller kjøre rundt på let etter en mulig, anonym, sex-partner. Det er et internasjonalt uttrykk som fortrinnsvis brukes om menn som søker sex med andre menn (MSM). Cruising foregår tradisjonelt i parker, i skogsområder, på offentlige pissoirer, på homoklubber og i homosaunaer. Nå er det like vanlig å bruke internett og mobil-apper for å cruise etter tilfeldig sex på denne måten.

I det forebyggende helsearbeidet for sikrere sex forsøker man å nå menn som cruiser med budskap om å bruke kondom. Mange av mennene som søker seksuell kontakt på denne måten definerer seg som heterofile.

Se også: MSM, Seksuell praksis, Seksuell identitet, Heterofil, Biseksuell

D

Diskriminering er at noen blir behandlet dårligere enn andre, uten at denne forskjellsbehandlingen er saklig, nødvendig og forholdsmessig. Det spiller ingen rolle om hensikten med forskjellsbehandlingen er å diskriminere eller ikke.

For at noe skal regnes som diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven, må forskjellsbehandlingen ha sammenheng med ett eller flere av diskrimineringsgrunnlagene: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Forbudet gjelder både forskjellsbehandling som skjer på grunn av et eksisterende diskrimineringsgrunnlag, forskjellsbehandling som skjer på grunn av et antatt diskrimineringsgrunnlag og forskjellsbehandling som skjer fordi en person vil besitte et diskrimineringsgrunnlag i fremtiden. Dette innebærer blant annet at diskriminering som skjer på grunn av antatt seksuell orientering rammes av forbudet. Diskrimineringsforbudet gjelder også diskriminering som skjer på grunn av en persons tilknytning til en annen person som besitter et diskrimineringsgrunnlag.

Drag blir som regel definert som et midlertidig skifte av kjønnsuttrykk, det vil si å opptre som det motsatte kjønn, ved hjelp av ytre effekter. Dette innebærer ofte å ikle seg en rollefigur hvor satire, ironi, utfordrende seksuell oppførsel og frekkhet er viktige ingredienser.

Å kle seg i drag er ikke det samme som å være transperson. For en transperson er ofte omkledningsprosessen avgjørende for følelsen av å være en hel person, mens dette ikke er tilfelle ved drag. Her kan det riktignok være glidende overganger.

Å spille en rolle for et publikum kan være drivkraften bak drag. Den mannlige rollen kalles ofte drag king, og den kvinnelige drag queen.

Se også: Transperson, Crossdressing, Transvestitt, Kjønnsuttrykk, Kjønnsidentitet

En forkortelse for «disorders of sex development» (på norsk: usikker kroppslig/somatisk kjønnsutvikling). Noen foretrekker å se på termen som en forkortelse for «differences of sex development», for å unngå et medikaliserende språk.

F

Definisjonene under er diagnosedefinsjoner. Det er ikke enighet i om at transseksualisme og andre kjønnsidentitetsforstyrrelser bør regnes som psykiske diagnoser.

F64.0 Transseksualisme

Transseksualisme er et sterkt ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det annet kjønn. Følelse av avsky for, og ofte utilstrekkelighet ved, eget anatomisk kjønn ledsager vanligvis lidelsen. Ønske om kirurgisk eller hormonell behandling for å gjøre kroppen i mest mulig samsvar med det foretrukne kjønn, er vanlig.

F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen

Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen er en lidelse som inntrer i tidlig barndom (og alltid i god tid før puberteten), kjennetegnet ved et vedvarende og intenst ubehag ved eget kjønn, sammen med et ønske om (eller insistering på) å tilhøre det annet kjønn. Det foreligger vedvarende opptatthet av klærne og aktivitetene til det annet kjønn, samt avsky for individets eget kjønn. Diagnosen krever en dyptgående forstyrrelse av den normale kjønnsidentiteten. Denne koden skal ikke brukes ved bare "gutteaktig" atferd hos jenter og "jenteaktig" atferd hos gutter.

F64.8/ Andre spesifiserte kjønnsidentitetsforstyrrelser og F64.9 Andre uspesifiserte kjønnsidentitetsforstyrrelser

Andre spesifiserte/uspesifiserte kjønnsidentitetsforstyrrelser er en diagnose som beskriver ulike psykiske problemer og lidelser som en person opplever på grunn av at vedkommende ikke definerer seg med sitt biologiske kjønn.

Se også: Transseksualisme, Transperson, Kjønnsidentitet, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi

Fetisjisme er en seksuell preferanse der bestemte kroppsdeler eller kroppstyper, gjenstander, materialer eller handlinger er fokus for seksuell tilfredsstillelse. Fetisjen kan være alt fra et erotisk krydder, til noe som er nødvendig for å oppnå opphisselse og tilfredsstillelse eller en livsstil og subkultur. Fetisjisme finnes blant alle seksuelle orienteringer.

G

Genderqueer er en identitetsmarkør som brukes av personer som har en kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som utfordrer samfunnets tokjønnsnorm. En som kaller seg «genderqueer» er en transperson som ofte verken vil oppfattes som mann eller kvinne.

H

Det finnes ingen offisiell eller formell definisjon av hatkriminalitet.

Politiet registrerer tilfeller av hatkriminalitet. De har definert hatkriminalitet som "lovbrudd som helt eller delvis er motivert av eller som har bakgrunn i hat eller negative holdninger til religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og/eller nedsatt funksjonsevne".

For at noe skal regnes som hatkriminalitet etter denne definisjonen, må forholdet rammes av straffeloven. Ethvert brudd på straffeloven kan være hatkriminalitet dersom motivet er som nevnt i definisjonen over. Forhold som er diskriminerende, men som rammes av annen lovgivning enn straffeloven, faller utenom definisjonen.

Den norske straffeloven forbyr noen former for diskriminerende eller hatefulle ytringer basert på hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne. Etter straffeloven er det også et vilkår for straffbarhet at ytringen fremsettes offentlig eller i andres nærvær.

Med hatefulle ytringer menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av noen av forholdene nevnt over. ​

Kjønnsnøytralt pronomen som kan brukes om personer som ikke vil (eller kan) settes i bås som enten kvinne eller mann. Begrepet kan også brukes om personer man ikke kjenner til det foretrukne pronomenet til, når man ikke vet hvilket pronomen en person foretrekker, eller når kjønn ikke spiller noen rolle.

Å være heterofil handler både om praksis, tiltrekning og identitet. En heterofil person tiltrekkes av og forelsker seg i mennesker med et annet kjønn. Heterofil eller heteroseksuell orientering er den mest utbredte seksuelle orienteringen. Både cispersoner og transpersoner kan være heterofile.

Heteroseksualitet brukes som begrep når seksualitet er tema. Som synonym til heterofil er ordet ikke lenger mye brukt, fordi det å være heterofil også dreier seg om identitet, følelser og samliv, og ikke kun om seksualitet. Personer som er homofile og lesbiske kan ha heteroseksuell praksis uten at det får innvirkning på deres seksuelle identitet.

Begrepet heteronormativitet beskriver den utbredte antagelsen om at alle er heterofile og ciskjønnede. Heteronormen omfatter de kulturelle og sosiale institusjoner, normer, praksiser og språk som reflekterer at samfunnet og kulturen forutsetter at alle mennesker er heterofile.

Den heteronormative seksualiteten har fokus på reproduksjon, og den heterofile kjernefamilien blir naturgitt og universell. Det gjør at personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet blir sosialt usynlig og annenrangs. I et heteronormativt samfunn er alle ikke-heterofile i minoritet og antas å være heterofile med mindre det motsatte er bevist.

Homo er en kortform av homofil. Homo er mye brukt i dagligtale, og i sammensatte ord ("homodagene", "homoforskningen"), og oppleves av mange som mer nøytralt og ikke-støtende enn "homse".

På den annen side er "homo" et vanlig skjellsord, særlig blant unge. Bevissthet rundt bruken av ordet er derfor viktig.

Se også: Homofil, Homse

Å være homofil handler både om praksis, tiltrekning og identitet. En homofil mann eller kvinne tiltrekkes av eller forelsker seg i personer av samme kjønn. En homofil mann tiltrekkes av andre menn, mens en homofil (lesbisk) kvinne tiltrekkes av andre kvinner. Både cispersoner og transpersoner kan være homofile.

Homoseksualitet brukes som begrep når seksualitet er tema. Som synonym til homofil er ordet ikke lenger mye brukt, fordi det å være homofil også dreier seg om identitet, følelser og samliv, og ikke kun om seksualitet. Personer som er heterofile kan ha homoseksuell praksis uten at det får innvirkning på deres seksuelle identitet.

Homofobi brukes for å beskrive negative handlinger, holdninger og ytringer rettet mot homofile og bifile i et samfunn eller i en subkultur. Homofobi kan også være et personlighetstrekk. Personer som selv er homofile eller bifile kan ha internalisert samfunnets homofobe holdninger, og oppleve frykt eller avsky for sin egen og andres seksuelle orientering.

Homse er en slangpreget betegnelse på en homofil mann. Betegnelsen brukes i dagligtale både av homofile selv og av andre, men oppfattes av noen som negativt ladet. Vi anbefaler derfor at mer nøytrale ord som homofil eller homo brukes i stedet.

Se også: Homofil, Homo, Seksuell orientering

I

IDAHO (International Day Against Homophobia and transfobia) er den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi. Dagen markeres i mange land den 17. mai hvert år.

Se også: Homofobi, Transfobi, Hatvold

En person som ikke opplever å passe inn i kategoriene “mann” eller “kvinne”. Å være ikke-binær handler om kjønnsidentitet, og ikke om hvordan kroppen ser ut. Noen ikke-binære identifiserer seg som noe midt mellom kvinne og mann, andre identifiserer seg ikke ved kjønn. I samfunnet deles ofte kjønn inn i to kategorier, jente og gutt. Denne inndelingen passer ikke for alle.

Interkjønn (på engelsk: intersex) er et paraplybegrep som viser til kroppslig mangfold blant personer født med atypiske kjønnskarakteristika. Kjønnskarakteristikaene blant interkjønnpersoner utgjør en sammensetning av kromosomer, hormoner, kjønnskjertler og/eller genitalier som bryter med en binær forståelse av kvinnelige og mannlige kropper. I norsk helsepraksis er betegnelsen «usikker kroppslig/somatisk kjønnsutvikling» rådende.

Noen interkjønntilstander er synlige ved fødsel, mens andre ikke oppdages før ved pubertet eller i voksen alder. Det er grunn til å tro at en del interkjønntilstander aldri blir oppdaget.

Interkjønnpersoner i Norge har vern mot diskriminering i loven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Se også: Tokjønnsmodellen

Interseksjonalitet er et begrep som beskriver at ulike oppfattede egenskaper hos mennesker kan «møtes» i andres forståelse av oss, og påvirke i hvilken grad, og hvordan, vi utsettes for diskriminering eller befinner oss i privilegerte sosiale posisjoner. Begrepet har bakgrunn fra diskrimineringsjussen, og illustrerer hvordan ulike identitetskategorier vi bærer preg av «krysser» med hverandre og påvirker både utgangspunkt og utfall i våre liv.

En interseksjonell forståelse av diskriminering innebærer å rette oppmerksomhet mot hvordan diskrimineringserfaringer ikke eksisterer i et vakuum hvor vi kun opplever diskriminering på grunn av enkeltstående årsaker, for eksempel kjønnet eller kjønnsidentiteten vår, hudfargen eller funksjonsevnen vår. Noen eksempler på interseksjonell diskriminering er å bli forskjellsbehandlet både på bakgrunn av å være homofil og melaninrik, eller å bli diskriminert med kjønn, funksjonsevne og kjønnsuttrykk som årsak.

K

Kjønn er en grunnleggende side ved en persons identitet. Normer i samfunnet er i stor grad med på å definere hva som er typisk kvinnelig og mannlig. Hva som er ansett for mannlig og kvinnelig varierer gjennom historien og mellom kulturer.

Kjønn kan forstås som tre ulike aspekter: biologisk kjønn (den kroppen du er født med), psykologisk kjønn (det kjønnet du føler deg som), og sosialt kjønn (det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i).

Det er vanlig å tenke at det finnes to kjønn, mann eller kvinne. Imidlertid er det personer som ikke faller inn under disse to kategoriene. Det kan gjelde både personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling, transpersoner. I noen land finnes det derfor en mulighet til å registrere seg som et annet kjønn enn mann eller kvinne.

  • Biologisk kjønn: Utgjøres av biologiske faktorer som ytre og indre genitalier, gener, kromosomer og kjønnshormoner.
  • Juridisk kjønn: Samfunnets offisielle registrering av kjønn. Juridisk kjønn er det kjønnet man er registrert med i Folkeregisteret. Juridisk kjønn samsvarer ikke nødvendigvis med sosialt kjønn. Lov om endring av juridisk kjønn trådte i kraft i 2016. Ikrafttredelsen innebærer at det ikke lenger stilles krav om en bestemt diagnose eller medisinsk behandling for å endre hvilket kjønn du står registrert som i Folkeregisteret. Loven gjelder for personer som har fylt 16 år, men personer mellom 6 og 16 år kan søke om å endre sitt juridiske kjønn med samtykke fra foreldre. Barn under 6 år kan få endret juridisk kjønn dersom de har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling. Tilstanden må dokumenteres av helsepersonell. Det er skattekontoret som fatter vedtak om endring av juridisk kjønnsstatus og tildeler nytt fødselsnummer.
  • Sosialt kjønn: Det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i.

Helsehjelp som bidrar til å bekrefte kjønnsidentiteten til en person. For personer som opplever ubehag med manglende samsvar mellom kroppslig kjønn og kjønnsidentitet, kan denne helsehjelpen være viktig for å øke livskvaliteten deres.

Helsehjelpen kan blant annet innebære psykososial støtte/omsorg, hjelpemidler (som parykk eller stemmetrening), tilskudd av kjønnshormoner eller kirurgiske inngrep (som fjerning av bryster eller konstruksjon av vagina). Kjønnsbekreftende behandling bidrar til å lindre kjønnsdysfori og til at en person skal kunne fungere i overensstemmelse med sin kjønnsidentitet.

Kjønnsdysfori er en medisinsk betegnelse for ubehag forårsaket av manglende samsvar mellom en persons kjønnsidentitet og kjønnet en ble tildelt ved fødsel, og kjønnsrollen som assosieres med dette. Kjønnsdysfori er et begrep innenfor kjønnsinkongruensspekteret.

Personer som opplever kjønnsdysfori kan ønske å gjennomgå kjønnsbekreftende behandling for å tilpasse kroppen deres med sin kjønnsidentitet. Ikke alle transpersoner opplever kjønnsdysfori.

Kjønnsidentitet vil si en persons indre opplevelse av å være kvinne, mann, både kvinne og mann eller ingen av delene. De fleste identifiserer seg med det kjønnet de ble tildelt ved fødsel, men ikke alle. Opplevd kjønn kan brukes som et synonym til kjønnsidentitet.

Personer med kjønnsidentitetstematikk inkluderer samtlige personer som erfarer, eller har erfart, ubehag knyttet til en eller annen form for motsetning mellom sin kjønnsidentitet og sitt biologiske kjønn. Det er også vanlig å bruke "transperson" som paraplybegrep for denne gruppen, men "personer med kjønnsidentitetstematikk" oppleves av noen som mer inkluderende.

Se også: Transperson, Transseksualisme, Kjønnsidentitet

Kjønnsinkongruens er en vedvarende opplevelse av at kjønnet en ble tildelt ved fødsel ikke samsvarer med kjønnet man selv opplever å være. Personer med kjønnsinkongruens kalles ofte for transpersoner. Ikke alle personer som opplever kjønnsinkongruens, definerer seg om transpersoner.

Kjønnsinkongruens er også en diagnose som erstatter alle diagnoser som tidligere begynte med trans-, og forklares som manglende samsvar mellom opplevd kjønn og det kjønnet man ble tildelt ved fødsel.

Kjønnskarakteristika viser til det biologiske eller kroppslige aspektet ved kjønn, det vil si fysiske trekk, kjønnskromosomer, kjønnshormoner og kjønnsorganer. Personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling er født med en sammensetning av kjønnskarakteristika som varierer i større grad enn vi tradisjonelt forbinder med mannskropper og kvinnekropper.

Kjønnskarakteristika kan deles inn:

  • Primære kjønnskarakteristika: inkluderer kjønnskromosomer (f.eks. XX, XY, X, XXY) utvendige kjønnsorganer (f.eks. penishode, forhud, klitoris, kjønnslepper, vulva), gonader/kjønnskjertler (testikler og eggstokker), hormoner (østrogen og testosteron) og indre reproduktive organer (f.eks. livmor, eggledere, prostata).
  • Sekundære kjønnskarakteristika: karakteristika som utvikler seg senere i livet, ofte i forbindelse med pubertet, og kan knyttes til hormonell utvikling. Det kan være snakk om kropps- og ansiktshår, menstruasjonssyklus, brystutvikling, høyde, muskeldistribusjon og kroppsfett.

Dette er et medisinsk begrep. Et mer inkluderende begrep er "kjønnsbekreftende kirurgi".

Se også: Kjønnsbekreftende kirurgi

Kjønnsmangfold handler om at det finnes mange måter å være kvinne/mann eller gutt/jente på, både for homofile, heterofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Begrepet åpner også opp for at det finnes flere kjønnsidentiteter enn kvinne og mann. Begrepet kan bidra til å skape rom for ulike kjønnsuttrykk-, preferanser og identiteter uten å kategorisere.

Seksualitetsmangfold handler om å anerkjenne eksistensen av et flertall av seksualiteter uten at disse trenger å bli kategorisert.

Person med kjønnsidentitet som kvinne, men som ble født med mannlig kropp, og som gjennom kjønnsbekreftende behandling har utviklet kvinnelig kjønnsuttrykk og som oftest også har endret juridisk kjønn.

En kjønnskorrigert kvinne er juridisk og sosialt en kvinne i alle henseender. Det er derfor riktig å bruke kvinnelig kjønnspronomen og navn om vedkommende. I enkelte tilfeller assosierer kjønnsopererte kvinner seg med sin transhistorie og definerer seg i tillegg som transperson.

Se også: Kjønnsoperert mann, Transseksualisme, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi, Juridisk kjønn

Person med kjønnsidentitet som mann, men som ble født med kvinnelig kropp, og som gjennom kjønnsbekreftende behandling har utviklet mannlig kjønnsuttrykk og som oftest også har endret juridisk kjønn.

En kjønnskorrigert mann er juridisk og sosialt en mann i alle henseender. Det er derfor riktig å bruke mannlig kjønnspronomen og navn om vedkommende. I enkelte tilfeller assosierer kjønnsopererte menn seg med sin transhistorie og definerer seg i tillegg som transperson.

Se også: Kjønnsoperert kvinne, Transseksualisme, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi, Juridisk kjønn

Vi anbefaler bruk av begrepet "Kjønnsbekreftende kirurgi".

Se også: Kjønnsbekreftende kirurgi, Transseksualisme, Juridisk kjønn

Et kjønnsuttrykk er måten vi gir oss til kjenne på som enten kvinne, mann, feminin, maskulin, eller utenfor samfunnets tokjønnsnorm. Selv om de fleste mennesker presenterer seg i et kjønnsuttrykk som blir oppfattet som klart mannlig eller klart kvinnelig, har noen et kjønnsuttrykk som bryter med todelingen mellom mann og kvinne.

"Å komme ut (av skapet)" er et bilde på prosessen med å fortelle omverden om sin seksuelle orientering og/eller kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Motsatt, "å leve i skapet", betyr at man skjuler sin identitet. Man kan leve i og utenfor skapet samtidig. Noen har for eksempel kommet ut overfor venner, men skjuler sin identitet overfor familie eller kolleger.

I motsetning til hva uttrykket antyder, er ikke det å komme ut noe man gjør kun en gang. Personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet administrerer åpenheten sin, og må velge hvor åpen man skal være på ulike arenaer til enhver tid.

Behandlingslignende handlinger som har til formål å få en annen til å endre eller fornekte (ev. undertrykke) sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet kan betegnes som konverteringsterapi. Dette kan representere en form for negativ sosial kontroll og kan være en alvorlig krenkelse av menneskers identitet, integritet og menneskeverd.

Barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan være særlig sårbare i møte med praksis som forsøker å endre hvem de er.

KSK er en forkortelse for "Kvinner som har sex med kvinner". Begrepet omhandler seksuell praksis, ikke seksuell identitet og/eller seksuell orientering.

Se også: Lesbisk, Bifil, Biseksuell, Seksuell praksis, MSM

Kvinne-til-mann (fra engelsk: female-to-male, FtM) brukes om en person som er født som kvinne, men som har en mannlig kjønnsidentitet. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, eller ikke.

Se også: MtK, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transmann, Kjønnsoperert mann

L

Late bloomers – noen som kommer ut («blomstrer») som homofil, lesbisk eller bifil sent i livet. Begrepet brukes ofte om kvinner eller menn som har levd i et heterofilt forhold i mange år, kanskje fått barn, og så skiller seg for å leve ut sin kjærlighet til en av samme kjønn.

Se også: Komme ut, Lesbisk, Homofil, Bifil

Lesbe er slang for lesbisk kvinne. Betegnelsen brukes i dagligtale både av lesbiske selv og av andre, men oppfattes av noen som et negativt ladet ord. Vi anbefaler derfor ikke bruk av lesbe, men heller "lesbisk".

Se også: Lesbisk, Seksuell orientering

Å være lesbisk handler både om praksis, tiltrekning og identitet. En lesbisk kvinne tiltrekkes av eller forelsker seg i personer av samme kjønn, altså andre kvinner. Både cispersoner og transpersoner kan være lesbiske.

Lhbtiq er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling/interkjønnpersoner og queerpersoner/skeive. Lhbtiq-begrepet favner både betegnelser knyttet til seksuell orientering (lhbq), kjønnsidentitet (t) og kjønnskarakteristika (i).

Begrepet personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet er den mest presise og minst ekskluderende betegnelsen for denne gruppen.

Lhbti-personer er et begrep som omfatter alle personer som er lesbiske, bifile, homofile, transpersoner eller interkjønnpersoner.

Se også: Lhbti

Par som består av to kvinner eller to menn.

Se også: Lesbisk, Homofil, Regnbuefamilie

M

Medfar har blitt et begrep på lik linje med medmor (se dette). Men juridisk sett finnes ikke en slik betegnelse, siden den mannlige partner til biologisk far ikke kan være far fra fødselen av. For at to menn skal bli fedre sammen må den ikke-biologiske faren stebarnsadoptere. Det er slik to menn kan bli fedre gjennom surrogati.

Se også: Homofil, Medmor, Surrogati, Regnbuefamilie

Når to kvinner får barn sammen, gjennom assistert befruktning eller privat sæd-donor, kan partneren som ikke føder barnet regnes som medmor fra fødselen av. For å bli medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap før fødselen. Medmor har samme juridiske rettigheter som fødemor.

Se også: Lesbisk, Medfar, Regnbuefamilie

En forkortelse for "menn som har sex med menn". Begrepet handler om seksuell praksis, ikke seksuell orientering.

Se også: Homofil, Homoseksuell, Bifil, Biseksuell, Seksuell praksis, KSK

MtK (fra engelsk: MtF, Male-to-Female) brukes ofte om en person som er født som biologisk mann, og som har kvinne kjønnsidentitet. Begrepet kan vise til personer som har eller ikke har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling.

Se også: KtM, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transkvinne, Kjønnsoperert kvinne

N

P

Å være panfil vil si å føle tiltrekning og forelskelse uavhengig av andres kjønn.

"Pan" kommer av gresk "alle", og begrepet brukes for å framheve at man tiltrekkes av eller forelsker seg i en person uavhengig av personenes kjønn, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Dette inkluderer personer som definerer seg utenfor to-kjønns modellen og identifiserer seg som både mann og kvinne, eller ingen av delene. Begrepet overlapper delvis med bifil.

Begrepet rommer et vidt spekter av seksualiteter, orienteringer, praksiser, identiteter, kjønnsidentiteter, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Det alle som faller innunder begrepet har til felles er at de bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

Polyamori, også kalt poly, betyr å ha flere kjærester og/eller seksuelle partnere samtidig. Disse forholdene kan inkludere sex, men ikke nødvendigvis. Et polyamorøst forhold kan bestå av bare kvinner, bare menn eller begge/alle kjønn.

I noen slike forhold har alle et følelsesmessig og seksuelt forhold til alle de andre i forholdet, mens andre har en primærpartner som de lever sammen med, i tillegg til andre kjærester på hver sin kant. Et polyamorøst forhold med både menn og kvinner trenger derfor ikke bety at alle partnerne er bifile. Å leve polyamorøst innebærer at alle parter kjenner til og er enige om at man kan ha flere partnere.

Polyamori er også en bevegelse med egne organisasjoner som fremmer kunnskap og bevissthet om at kjærlighet kan dyrkes på andre måter enn ved monogami.

Et beslektet begrep er ikke-monogami, som betyr å avstå fra monogame forhold.

Q

Queer er det engelske ordet for skeiv. Queer brukes som en samlebetegnelse for de som ikke er ønsker å bli plassert i en bestemt identitetskategori basert på hvilken seksuell orientering de har eller hvilket kjønn de tilhører.

Se også: Genderqueer, Skeiv, Skeiv teori, Seksuell orientering

R

Regnbuefamilie er en fellesbetegnelse for et mangfold av ulike familiekonstellasjoner med foreldre som er lesbiske, homofile, bifile, trans eller interkjønn. Det kan for eksempel bety en familie der foreldrene er av samme kjønn, men også mer alternative familieformer, som når to lesbiske og to homofile menn har bestemt seg for å være foreldre sammen, to kvinner som deler omsorgen med barnets far, eller der to menn får barn med en kvinne og alle tre skal være omsorgspersoner for barnet.

Se også: Medmor, Medfar, Surrogati

Regnbueflagget er det internasjonale symbolet for lhbtiq-bevegelsen. Regnbuen står for mangfold og synlighet.

Et regnbueflagg kan signalisere at man selv er homofil, lesbisk, bifil, trans, ikke-binær eller skeiv. Det kan også brukes for å vise støtte og at man kan snakke trygt om temaer knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Flere andre grupper benytter seg av egne flagg i stedet for eller i tillegg til regnbueflagg. Det er også flere som har begynt å benytte seg av et regnbueflagg med en brun og en sort stripe i tillegg, for å synliggjøre skeive med annen hudfarge enn hvit sin plass i bevegelsen.

En rosa trekant er et internasjonalt kjent symbol for lesbiske og homofile, og brukes av flere lhbti-organisasjoner i navn og logoer. Symbolet brukes i dag også for å representere hele lhbti spekteret.

Opprinnelsen til symbolet er 2. verdenskrigs konsentrasjonsleirer, der nazistene merket homofile og lesbiske med rosa trekanter, på samme måte som jøder ble merket med gule davidsstjerner. Etter krigen ble mange av de homofile fangene ikke satt fri, men sendt i fengsel, siden homofili på den tiden var forbudt. I dag kan den rosa trekanten symbolisere at man tar tilbake identitet sin og er åpen om egen seksualitet og eget kjønn.

Se også: Homofil, Lesbisk, Lhbt-personer, Regnbueflagg, Lhbti

S

Se BDSM.

Se også: Seksuelle minoriteter, Seksuell orientering

Seksuelle minoriteter er en samlebetegnelse for ulike grupper i befolkningen som har en seksuell identitet, orientering eller praksis som skiller seg helt eller delvis fra majoriteten i samfunnet. Eksempler på seksuelle minoriteter er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, bdsm-ere og fetisjister.

Seksuell identitet handler om hvorvidt en person oppfatter og opplever seg som homofil, lesbisk, heterofil, bifil, skeiv eller noe annet.

Se også: Seksuell orientering

Vi anbefaler bruk av begrepet "Seksuell orientering".

Se også: Seksuell orientering

Seksuell orientering handler om hvem vi blir forelsket i, seksuelt tiltrukket av, og ønsker å være sammen med. De vanligste seksuelle orienteringene er heterofil, homofil, bifil og lesbisk. Noen bruker også skeiv.

Vi anbefaler at ordet "orientering" brukes til fordel for "legning", fordi ordet orientering rommer mer variasjon og anerkjenner at orienteringer kan endre seg gjennom livet.

Seksuell praksis handler om hvordan man lever ut sin seksuelle orientering. Det trenger ikke være samsvar mellom identitet, tiltrekning og hvem man praktiserer sex med. For eksempel kan en med en heterofil identitet ha sex med både menn og kvinner, uten å regne seg som bifil. Eller en mann med homofil identitet kan utelukkende praktisere sex med transkvinner. Den seksuelle praksisen er ikke avgjørende for om en person er homofil, heterofil eller bifil, og tydeliggjør at seksuell orientering ikke trenger å være entydig.

Se også: KSK, MSM, Seksuell orientering, Seksuell identitet, Heterofil, Bifil, Homofil

Seksuell preferanse er et grunnleggende trekk ved en persons seksuelle identitet, som handler om hvordan man foretrekker å leve ut sin seksualitet. Som seksuell preferanse regnes for eksempel fetisjisme, bdsm, ekshibisjonsime (blotting) og å foretrekke store aldersforskjeller.

Se også: Seksuell identitet, Seksuell praksis, Seksuell orientering, Fetisjisme, BDSM

Sekundære kjønnskarakteristika utvikler seg senere i livet, ofte i forbindelse med pubertet, og kan knyttes til hormonell utvikling. Det kan være snakk om kropps- og ansiktshår, menstruasjonssyklus, brystutvikling, høyde, muskeldistribusjon og kroppsfett.

Sikrere sex er seksuell praksis som minimerer sjansen for kjønnssykdommer (seksuelt overførbare infeksjoner) og hivsmitte.

De viktigste rådene for sikrere sex er å bruke kondom ved samleie (analt eller vaginalt) med andre enn ens faste partner, samt å teste seg dersom man har tilfeldig sex. En særlig utsatt gruppe er menn som har sex med menn (MSM), og da spesielt de som har tilfeldig sex med mange anonyme partnere. Det kan også være fare for smitteoverføring ved munnsex, særlig om man svelger sæd. For kvinner som har sex med kvinner (KSK) finnes det en lateksbarriere ("slikkelapp") som kan brukes ved munnsex.

Se også: MSM, KSK, Seksuell praksis, Cruising

Skeiv er en norsk oversettelse av det engelske begrepet queer. Mange bruker "skeiv" som en samlebetegnelse for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, eller som et synonym til lhbtiq.

For andre er «skeiv» en identitet som utfordrer og overskrider kategoriene heterofil, lesbisk, homofil og bifil, og som innebærer en kritikk av samfunnets heteronormativitet. Skeiv brukes også av personer som opplever at de ikke passer inn i samfunnets inndeling av mennesker i to kjønn. Ikke alle er komfortable med at ordet «skeiv» brukes om dem.

Skeiv teori eller queer-teori (av engelsk queer theory) er en fellesbetegnelse på tenke- og analysemåter som utfordrer og problematiser den måten vi forstår og uttrykker kjønn og seksualitet på. Begrepet er en paraplybetegnelse for ulike og til dels motstridende strømninger som oppsto i universitetsmiljøer i USA rundt 1990, og som siden er blitt et viktig perspektiv innenfor internasjonal kjønnsforskning.

Skeiv teori vil bort fra fortolkninger av andre kulturer og tidligere tidsepoker som tar utgangspunkt i vår egen forståelse av homo- og heteroseksualitet. Videre er skeiv teori skeptisk til identitetskategorier som lesbisk og homofil også når de anvendes i vårt eget samfunn i dag. I stedet for å finne seg i å bli satt i bås som homofil, lesbisk eller bifil, bør folk prøve å bryte ned båstenkningen og finne nye måter å forstå og uttrykke kjønn og seksualitet på.

Skeiv teori og aktivisme har vært opptatt av å synliggjøre fenomener som bryter med det som blir sett på som normalt, naturlig, normativt, heteroseksuelt og streit. Dette gjelder særlig praksiser og miljøer som bryter med inndelingen av mennesker i to gjensidig utelukkende kjønnskategorier (mann og kvinne), for eksempel ulike former for drag og transvestisme. Det gjelder også seksualitets- og samlivsformer som bryter med det som av folk flest anses som normalt, naturlig og moralsk.

Se også: Skeiv, Queer, Streit, Heteronormativitet, Drag, Transvestitt, Seksuelle minoriteter, Androgyn

Samlebetegnelse for begrepene seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika

Streit, fra engelsk "straight" kan brukes synonymt med heterofil eller det heteronormative samfunnet. Begrepet kan også bety å være "mainstream" eller vanlig og står i kontrast til å være skeiv.

Se også: Heterofil, Heteronormativitet, Skeiv

Surrogati er når en kvinne blir gravid og bærer fram et barn som etter fødselen skal overleveres til andre som skal være de sosiale og juridiske foreldre til barnet.

De seneste år har surrogati ofte blitt forbundet med barn som blir født av en kvinne som ikke er biologisk mor til barnet, til andre foreldre som har betalt for tjenesten. Dette er kommersiell surrogati. Det foregår ved at et egg fra en annen kvinne (eggdonor) og en sædcelle er befruktet utenfor livmoren og plassert i fødemorens livmor for at hun skal bære det fram. En slik form for surrogati ved eggdonasjon er ulovlig i Norge. Likevel reiser både heterofile par, homofile par og enslige til utlandet for å betale for å få barn på denne måten.

I noen land er det tillatt med altruistisk surrogati, det betyr at surrogatmoren gjør dette frivillig uten å få betalt. Dette kan være en slektning eller venn. I lesbiske parforhold kan den kvinnen som ikke er biologisk mor bære fram et felles barn på denne måten.

Se også: Medmor, Medfar, Regnbuefamilie

En sæddonor eller sædgiver er en mann som gir bort sin sæd for å gi kvinner hjelp til å bli gravide. Både single kvinner, lesbiske par og heterofile par der mannen har dårlig sædkvalitet kan benytte seg av sæddonorer.

I noen tilfeller kan sæddonoren være en mann paret kjenner, og paret ordner sædinsemniasjonen privat, men i de fleste tilfeller donerer mannen sæd til en sædbank på et sykehus som tilbyr assistert befruktning.

Barn som har blitt til ved hjelp av sæddonasjon har i Norge rett til å få vite om sitt biologiske opphav når de fyller 18 år.

Se også: Assistert befruktning, Medmor, Regnbuefamilie, Lesbisk

T

Tenningsmønster går ut på hva man opphisses av seksuelt, for eksempel når det kommer til tale, praksis, objekter eller utseende.

Tokjønnsmodellen er en vanlig forståelse av kjønn som to motsatte og gjensidig utelukkende kategorier; «mann» og «kvinne». Forskjellene mellom menn og kvinner sees her på som biologiske og er knyttet til reproduksjon, dermed blir heteroseksualitet sentral i denne måten å forstå kjønn på.

En alternativ måte å forstå kjønn på er «kjønnsmangfold», som anerkjenner et mangfold av kroppslige og kjønnslige identiteter, utover de to kjønn.

Se også: Heteronormativitet, Ciskjønnet, Kjønnsmangfold

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr trakassering på grunn av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. I likhet med lovens diskrimineringsforbud omfatter trakasseringsforbudet både trakassering som skjer på grunn av som skjer på grunn av et eksisterende diskrimineringsgrunnlag, trakassering som skjer på grunn av et antatt diskrimineringsgrunnlag og trakassering som skjer fordi en person vil besitte et diskrimineringsgrunnlag i fremtiden. Trakasseringsforbudet gjelder også hvis en person blir trakassert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og trakasseringen skjer på grunn av for eksempel seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk

Trans brukes noen ganger som en samlebetegnelse for transpersoner og personer med kjønnsidentitetstematikk. Noen ganger brukes det en stjerne, trans*, for å vise til hele trans-spekteret og for å vise til mangfoldigheten blant mennesker som definerer seg som transpersoner.

Se også: Transperson, Transseksualisme, Transvestitt, Kjønnsidentitet

I dagligtale er det ikke uvanlig å bruke verbet «å transe» som det å kle seg om til et annet kjønnsuttrykk. Et annet uttrykk som brukes på norsk er «å crossdresse», fra engelsk.

Transe brukes også av noen mer i dagligtale om personer med kjønnsoverskridende kjønnsuttrykk, men oppfattes som regel som et negativt ladet ord. Vi anbefaler derfor ikke bruk av ordet transe men heller trans, transkvinne, transmann, transperson, transseksuell eller transvestitt.

Se også: Trans, Transkvinne, Transmann, Transperson, Transseksualisme, Transvestitt, Kjønnsuttrykk, Kjønnsidentitet

Transfobi er frykt for transpersoner og transseksualitet, som kan gi seg uttrykk i fordommer og aggressivitet. Transfobi brukes for å beskrive negative handlinger og holdninger rettet mot transpersoner. Fobien kan være et trekk ved et samfunn eller i en subkultur, men kan også være et personlighetstrekk. Også personer som selv er trans kan ha internalisert samfunnets transfobiske holdninger, som har blitt til en frykt eller avsky for sin egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Transkvinne brukes ofte om en person som er født som mann, men som har en kvinnelig kjønnsidentitet. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, men ofte ikke. Betegnelsen MtK (Mann til Kvinne) brukes også.

Se også: MtK, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transmann

Transmann brukes ofte om en person som er født som kvinne, men som har en mannlig kjønnsidentitet. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, men som regel ikke. KtM (Kvinne-til-Mann) brukes også.

Se også: KtM, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transkvinne

Transperson er et paraplybegrep for personer som har et utseende eller identitet som uttrykker et annet kjønn enn det som ble registrert for dem ved fødsel. Ordet transperson er en oversettelse av det engelske «transgender».

Det vanligste er å ha en identitet eller kjønnsuttrykk som er motsatt det biologiske utgangspunktet, mann-til-kvinne (MtK) eller kvinne-til-mann (KtM). Noen transpersoner føler at de verken er menn eller kvinner og utfordrer vårt todelte kjønnssystem ved å innta plassen som et tredje kjønn, eller ved ikke å definere seg i kjønnskategorier overhodet. Transseksuelle blir internasjonalt regnet inn under paraplybegrepet, men dette er det en pågående debatt omkring i Norge.

Å ha en transidentitet handler om en persons selvopplevde kjønnstilhørighet eller hvordan denne uttrykkes. Det sier ikke noe om personens seksualitet eller seksuelle legning. Transpersoner kan være skeive, lesbiske, heterofile, bifile eller homofile.

Transperson, eller kortformen «trans/trans*, er det motsatte av å være cisperson – de som føler seg som sitt medfødte biologiske kjønn.

Se også: Trans, Transseksualisme, Transvestitt, Kjønnsidentitet, Kjønnsuttrykk, Juridisk kjønn, Kjønnsbekreftende behandling, Cisperson/ciskjønnet/cis, LHBT, MtK, KtM

Se Kjønnsdysfori og Kjønnsinkongruens.

Transseksualisme er en tidligere medisinsk diagnose som, sammen med andre diagnoser som begynte med trans-, er erstattet av diagnosen kjønnsinkongruens. Begrepet "transseksuell" oppleves som støtende for mange. Det er derfor bedre å bruke formuleringene "personer som opplever kjønndysfori» eller «personer med kjønnsinkongruens".

En person som av og til ønsker å opptre som det «motsatte» kjønn, gjennom helt eller delvis å kle seg slik. Transvestitter kan være heterofile, lesbiske, homofile eller bifile. Noen kler seg slik fordi det er en del av deres kjønnsidentitet som de vil uttrykke. Andre vil rett og slett bare ha friheten til å kle seg som de vil. For noen er det å kle seg som det «motsatte» kjønn en viktig det av deres seksualitet. Ordet transvestitt forbindes ofte med menn som kler seg som kvinner, men kan også være kvinner som kler seg som menn. Kvinner bruker oftere betegnelsen drag king eller transperson om seg selv.

Transvestitter er inkludert i paraplybegrepene transpersoner, trans, skeiv, og lhbt. Å kle seg i det annet kjønns klær kan også kalles «crossdressing» eller «å transe» (slang).

Se også: Transperson, Transseksualisme, Trans, Transe, Skeiv, Drag, Kjønnsuttrykk, Kjønnsidentitet

V

Variasjon i kroppslig kjønnsutvikling er et paraplybegrep for mange normalvariasjoner i kroppslig kjønnsutvikling som bryter med medisinske forventninger til hvordan en hankjønns- eller hunkjønnskropp skal være. Variasjon i kroppslig kjønnsutvikling omtales noen ganger som disorders eller diversity of sex development (DSD), og noen personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling identifiserer seg med begrepene interkjønn eller intersex.

Ikke alle variasjoner i kroppslig kjønnsutvikling er synlige. Noen kan være født med en sædleder og en eggleder, mens andre kan ha en normbrytende sammensetning av kromosomer eller hormoner som er avgjørende for den fysiske kjønnsutviklingen. Mange oppdager ikke dette før ved pubertet eller i voksen alder. Det er grunn til å tro at en del personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling aldri finner ut at de har en variasjon. Noen variasjoner kan imidlertid gjøre det vanskelig for medisinsk personell og foresatte å tildele barnet et kjønn basert på kjønnsorganene. I noen tilfeller blir disse barna utsatt for kosmetisk kirurgi og senere hormonell behandling, og tildelt kjønn som gutt eller jente på bakgrunn av hva det er mulig å gjøre med kosmetisk kirurgi. Kirurgisk intervensjon kan være unødvendig for å sikre barnets grunnleggende kroppslige funksjoner, og intervensjoner utover dette er bredt anerkjent av FN og EU som grove menneskerettighetsbrudd på linje med tortur.

Fant du det du lette etter?