Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Prosessen for å bli fosterhjem

Det er totalbildet av deg, familien din og nettverket ditt som avgjør om du kan bli fosterforelder eller ikke. Samtidig finnes det noen grunnkrav for å kunne bli fosterforelder.

Les mer om grunnkravene her

Du kan når som helst kontakte oss uten at det forplikter deg til noe. Fosterhjemstjenesten der du bor kan svare på spørsmålene dine og hjelpe deg å vurdere hvorvidt du vil gå til neste steg.  

Ta kontakt for å få snakke med en fosterhjemskonsulent 

Du kan også bli med på et informasjonsmøte. Disse er ikke obligatorisk, men er en fin mulighet til å få vite mer og få svar på spørsmålene dine fra rådgiverne våre. Møtene varer som regel i en time, og arrangeres i hele landet - både fysisk og digitalt. 

Finn neste informasjonsmøte 

Etter at du har vært i kontakt med oss og ønsker å gå videre i prosessen, skal du fylle ut et egenpresentasjonsskjema.

Det er et enkelt skjema der du oppgir familiesituasjon, boligforhold, arbeidssituasjon, helse og litt om hvorfor du vil bli fosterhjem. Dette skjemaet er første steg for oss til å bli kjent med deg, og brukes i vurderingen om du og din familie kan bli fosterhjem.

Du forplikter deg ikke til noe ved å fylle ut og sende inn et slik skjema, og kan når som helst trekke deg fra prosessen. Når du sender inn skjemaet blir du også bedt om å samtykke til at vi kan ta kontakt med barnevernstjenesten. Det er for at vi skal kunne hente inn eventuelle opplysninger som kan hjelpe oss i vurderingen.

Fyll ut Egenpresentasjonsskjema og send det inn via E-dialog. Når du sender dokumentet via E-dialog, skriv «Egenpresentasjonsskjema» i tittelen.

Dersom du har reservert deg mot å få digital post/ikke har elektronisk ID og ikke ønsker å endre dette, er det mulig å sende EP-skjema per ordinær postgang. Da bruker du denne adressen: Fosterhjemstjenesten i (sett inn din lokale fosterhjemstjeneste), Bufetat, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.

Bor du i Oslo fyller du ut egenpresentasjonsskjemaet for Oslo. Det sender du til Barne- og familieetaten, Postboks 6726 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Når vi har vurdert egenpresentasjonsskjemaet, tar vi kontakt med deg for en samtale. Hvis vi sammen finner ut at det å være fosterhjem er noe for dere, er neste steg at vi kommer på hjemmebesøk og fortsetter samtalen der.

Dersom vi etter hjemmebesøket fortsatt er enige om at dere vil videre i prosessen, vil inviteres dere til et opplæringsprogram. Programmet kalles PRIDE, og må gjennomføres av alle som skal bli fosterforeldre. Programmet er på 30 timer, og kan bestå av både fysiske og digitale samlinger. Kurset tar normalt 3 til 4 måneder å gjennomføre, og er gratis. Deltakere som har lang reisevei blir tilbudt overnatting på hotell. Dersom man er to foreldre i fosterhjemmet, må begge delta på programmet. Også barna i familien vil bli involvert i opplæringen.

Les mer om hva du lærer på PRIDE-kurset

Når du har gjennomført PRIDE-kurs blir du igjen vurdert av oss i fosterhjemtjenesten, som eventuelt gir en anbefaling om at du kan bli fosterhjem.

Når anbefalingen fra fosterhjemstjenesten er på plass, begynner arbeidet med å finne ut hvilke barn og fosterforeldre som passer sammen. Fosterhjemstjenesten gjør sitt ytterste for at hvert barn skal få det fosterhjemmet som best kan ivareta barnets behov. Det gjør at det kan ta litt tid fra man er ferdig med opplæringen til man blir kontaktet om et konkret barn.

Før barnet kan flytte inn i en familie, hentes det inn helseattest og utvidet vandelsattest for alle voksne i familien. Kommunen gir sin endelige, formelle godkjenning av deg som fosterforelder etter dette.

Når barnet har flyttet inn, følges man tett opp av barneverntjenesten i kommunen. Behovet for oppfølging varierer ut fra barnets behov. Noen ganger trenger man bare råd og veiledning, andre ganger vil det være behov for konkrete tiltak. Det er uansett naturlig at oppfølgingen er tettere i starten, og det er kommunens ansvar at fosterforeldrene får oppfølging og er godt ivaretatt.

Barnevernstjenesten har også ansvar for at barnet har det bra i sitt nye hjem. De skal derfor besøke fosterhjemmet så ofte som det er behov for, og minimum fire ganger i året. En uavhengig tilsynsfører som ikke kommer fra barneverntjenesten skal også føre tilsyn med fosterhjemmet frem til barnet fyller 18 år.

Les mer om oppfølging og veiledning av fosterforeldre

Er det noe du lurer på?

Les de vanligste spørsmålene og svarene rundt det å være fosterhjem.

Snakk med oss

Alle fosterhjemstjenestene våre har rådgivere som kan snakke med deg om det å være fosterhjem. Du kan kontakte dem enten du er i en vurderingsfase eller du har kommet godt i gang med prosessen.

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
Dame som ser mot kamera
Fant du det du lette etter?