Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Videreopplæring for fosterforeldre- Barn utsatt for voksnes skadelige rusbruk - mars/april

Tid:

Sted:

Barn utsatt for voksnes skadelige rusbruk er et videreopplæringskurs om hvordan skadelig bruk av rusmidler hos foreldre påvirker barn.

Barn som har vokst opp i familier med en skadelig bruk av rusmidler, kan stå i fare for å utvikle egne helsemessige problemer og streve i forhold til egen utvikling. Dette kurset har fokus på å øke kunnskapen og forståelsen omkring skadelig bruk av rusmidler og hvilke konsekvenser det gir for barna.

Kurset er samlingsbasert og består av 4 moduler a’ 3 timer.

Kurset innholder

Modul 1: Skadelig bruk av rusmidler

 • Rusmidler, skadelig bruk og rusproblematikk
 • Rusproblematikk og psykisk helse
 • Hvordan avhengighet utvikles og opprettholdes
 • Rusproblematikk i et familie- og generasjonsperspektiv

Modul 2: Barn utsatt for rusmidler i svangerskapet

 • Hvem er mødrene som har brukt rusmidler i svangerskapet
 • Hvordan rusmidler kan påvirke barn i svangerskapet
 • Kunnskap og forståelse for barn med medfødte russkader
 • Hvordan møte barn med vansker som kan ha sammenheng med eksponering for alkohol i svangerskapet

Modul 3: Barn som har levd i en familie med skadelig rusmiddelbruk

 • Hvordan foreldrefunksjoner påvirkes av skadelig rusbruk
 • Barns utvikling: Mestringsstrategier og roller
 • Risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • Utviklingsfremmende omsorg

Modul 4: Å samarbeide med foreldre preget av skadelig rusmiddelbruk

 • Fosterforeldrenes rolle i samarbeid, kontakt og samvær med foreldrene
 • Hva kjennetegner foreldre som preges av skadelig rusbruk
 • Å samarbeide med foreldre som preges av skadelig rusbruk
 • Å hjelpe barnet med egen livshistorie

Målgruppe

Kurset er aktuelt for fosterhjem hvor det er kjent eller mistanke om at barnet har foreldre som har, eller har hatt, en skadelig bruk av rusmidler.

Kursdager

 • 1
 • 2
 • 3

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med forelesinger, gruppearbeid og ulike øvelser.

Praktisk informasjon

Kurset er gratis.

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona.

Påmelding

Send en e-post til ft.sor.kurs@bufetat.no for påmelding. Sett inn kursets navn i emnefeltet.

Kursledere

 • Rådgiver i fosterhjemstjenesten
 • Fosterforelder

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss