Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Videreopplæring - For oss mellom 13 til 18 år som har fostersøsken, oktober

Tid:

Sted:

Dette kurset er et gruppetilbud til fosterforeldrenes egne barn, og bygger videre på familiesamlingen i PRIDE. Kurset passer for dere som er mellom 13 og 18 år og har fostersøsken.

Hensikten med kurset

Gjennom deltakelse ønsker vi at fosterfamiliens egne barn får sitt eget sted med fokus på gleder og utfordringer ved det å være fostersøsken. Kurset er bygd opp med elementer fra både veiledning og opplæring. Det vektlegges å skape rom for barnas og ungdommenes impulsivitet, og møte dem der de til enhver tid er. Det er likevel viktig at de får tilført den kunnskap som er forutsetningen for å kunne forstå sin egen, fostersøskenet og den nye totale familesituasjonen de befinner seg i. Kunnskap vil skape større rom for å tåle og håndtere vanskelige situasjoner.

Målsetting for samlingene

  • Å skape et sted hvor egne barn blir sett og hørt i fellesskap med andre i samme situasjon.
  • Å bli bedre rustet til å håndtere forandringene i tilværelsen.
  • Å skape et trygt fora der barn/ungdom har tillit til at de har kontroll på det som videreformidles til foreldre og barnevern.
  • Å få en opplevelse av fellesskap gjennom å dele og kjenne seg igjen i andre.
  • Å lage en rød tråd som foreldre og barnevern kan arbeide videre med.

Det er lagt opp til 4 samlinger. De tre første samlingene er for barn/ungdommer sammen med 2 kursledere og med en varighet på 4 timer. Den siste samlingen har en varighet på 3 timer, og her vil foreldre og barneverntjeneste bli invitert med.

Målgruppe

Gruppestørrelse vil være opp til 10 deltagere. I forkant av oppstart av kurset/gruppetilbudet vil kursledere gjerne komme hjem til dere for at dere skal få en grundigere informasjon om innhold og hensikt med tilbudet, kunne drøfte deres forventninger, også med fokus på taushetsplikt vs opplysningsplikt.

Kurslederne vil også ha en samtale med barna/ungdommen som skal delta. Dette for å bli kjent med barna og ungdommen, kunne fortelle om gruppetilbudet og hvorfor vi tenker det vil være nyttig for dem.

Kursdager

Kursledere

  • Rådgiver ved fosterhjemstjenesten
  • En fosterforelder

Påmelding

Send en e-post til ft.sor.kurs@bufetat.no for påmelding. Sett inn kursets navn i emnefeltet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss