Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Videreopplæring for fosterforeldre- Traumeforståelse og traumebevisst omsorg - helgekurs

Tid:

Sted: Skien/Tønsberg

Vi skal se på hvilke mønster som utvikles hos de fleste fosterbarn som har levd i vedvarende stress og som har manglet voksne til å hjelpe dem med å regulere seg.m fosterforeldre bedre kan forstå og hjelpe barn som er utsatt for overgrep.

Målgruppe

Kurset passer for de fleste fosterforeldre der barnet/ungdommen har flyttet inn og bor i familien.

Oversikt over kurset

Kurset er samlingsbasert og består av 4 moduler.

Kurset innholder

  • Inn toning til traumeforståelse og traumebevisst omsorg
  • Hvordan forstå barn utsatt for krenkelser
  • Hvordan hjelpe barn utsatt for krenkelser
  • Oppfølgingssamling

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med forelesninger, gruppearbeid og ulike øvelser. Det legges opp til erfaringsdeling. Både teori og praksis legger til grunn at traumebevisst omsorg er noe som må øves på. Deltakerne planlegger selv øvingsoppgaver og får videre repetisjon/fordypning og hjelp på veien.

Kursdager

  • -
  • -
  • -

Praktisk informasjon

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona. Vi følger hotellets korona restriksjoner under kursets gang. Ved stor pågang på kurset vil vi vurdere antall familier ut ifra koronasituasjonen.

Påmelding

Send en e-post til ft.sor.kurs@bufetat.no for påmelding. Sett inn kursets navn i emnefeltet.

Kursledere

  • Rådgiver i fosterhjemstjenesten
  • En fosterfar

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss