Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Grunnopplæring for å bli fosterhjem - Drammen

Tid:

Sted: Grønland 68, Drammen

Et av formålene med opplæringen er å gi deg mulighet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterhjem. Opplæringen forbereder deg til å ta i mot fosterbarn.

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Opplæringsprogrammet er gratis.

Generelle krav for å bli fosterhjem

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette, må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Fyll ut Egenpresentasjonsskjema og send dette inn via E-dialog. Når du sender dokumentet via E-dialog, skriv «Egenpresentasjonsskjema» i tittelen.

Meld din interesse for å bli med på kurs

Du kan ikke selv melde deg på PRIDE-kurs. Det er fosterhjemstjenesten som inviterer deg til å delta på kurset, etter å ha hatt en samtale med deg.

Kursledere

  • Hanne Kristoffersen
  • En fosterforelder

Kursdager

  • Lørdag 19.02.22 kl. 10.00-17.00
  • Søndag 20.02.22 kl. 10.00-17.00
  • Lørdag 19.03.22 kl. 11.00-14.00 – familiesamling
  • Lørdag 26.03.22 kl. 10.00-17.00
  • Søndag 27.03.22 kl. 10.00-17.00
  • Onsdag 27.04.22 kl. 18.00-21.00
  • Onsdag 04.05.22 kl. 17.00-21.00

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona.

Dersom ikke annet er avklart med fosterhjemstjenesten, er det en forutsetning at begge i et par deltar på opplæringen, og at man deltar på alle samlingene.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss