Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Grunnopplæring for å bli fosterhjem - Kristiansand

Tid:

Sted: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand

Opplæringsprogrammet er gratis. 

Generelle krav for å bli fosterhjem

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette, må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Fyll ut Egenpresentasjonsskjema og send dette inn via E-dialog. Når du sender dokumentet via E-dialog, skriv «Egenpresentasjonsskjema» i tittelen. 

Meld din interesse for å bli med på kurs

Du kan ikke selv melde deg på PRIDE-kurs. Det er fosterhjemstjenesten som inviterer deg til å delta på kurset, etter å ha hatt en samtale med deg.

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona. 

Dersom ikke annet er avklart med fosterhjemstjenesten, er det en forutsetning at begge i et par deltar på opplæringen, og at man deltar på alle samlingene.

Kursdager

 • Onsdag 09.03.22 Kl. 16.00 – 19.00
 • Onsdag 09.03.22 Kl.19.00 – 22.00
 • Onsdag 16.03.22 Kl. 17.00 – 20.00
 • Onsdag 23.03.22 Kl. 17.00 – 20.00
 • Fredag 22.04.22 Kl. 17.00 – 20.00
 • Lørdag 23.04.22 Kl. 09.30 – 12.30
 • Lørdag 23.04.22 Kl. 13.30 – 16.30
 • Onsdag 27.04.22 Kl. 17.00 – 20.00
 • Onsdag 01.06.22 Kl. 16.00 – 19.00
 • Onsdag 25.05.22 KL. 17.00 - 20.00
 • Onsdag 01.06.22 Kl. 19.00 – 22.00

Kursledere

 • Mona Eieland Ording
 • En fosterforelder

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss