Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Grunnopplæring for å bli fosterhjem, delvis nettbasert- Arendal

Tid:

Sted: Kirkegt. 3, Arendal

Opplæringsprogrammet er gratis. 

Generelle krav for å bli fosterhjem

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette, må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Fyll ut Egenpresentasjonsskjema og send dette inn via E-dialog. Når du sender dokumentet via E-dialog, skriv «Egenpresentasjonsskjema» i tittelen. 

Meld din interesse for å bli med på kurs

Du kan ikke selv melde deg på PRIDE-kurs. Det er fosterhjemstjenesten som inviterer deg til å delta på kurset, etter å ha hatt en samtale med deg.

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona. 

Dersom ikke annet er avklart med fosterhjemstjenesten, er det en forutsetning at begge i et par deltar på opplæringen, og at man deltar på alle samlingene.

Kursdager

  • Lørdag 29.1 kl. 10.00 - 16.00
  • Onsdag 2.2 kl. 18.00 - 21.00 – teams
  • Onsdag 9.2 kl. 17.00 - 20.00 – familiesamling for familier med  barn i alderen 6 – 16 (18) år
  • Onsdag 2.3 kl. 18.00 - 21.00
  • Lørdag 12.3 kl. 10.00 - 16.00
  • Mandag 28.3 kl. 18.00 - 21.00 – teams
  • Onsdag 30.3 kl. 18.00 - 21.00 – teams
  • Onsdag 6.4 kl. 17.30 - 21.30

Kursledere

  • Turid Kjetland
  • En fosterforelder

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss