Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Grunnopplæring for å bli fosterhjem, delvis nettbasert - Lyngdal

Tid:

Sted: Rosnesveien 25, Lyngdal

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Opplæringsprogrammet er gratis.

Generelle krav for å bli fosterhjem

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette, må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Fyll ut Egenpresentasjonsskjema og send dette inn via E-dialog. Når du sender dokumentet via E-dialog, skriv «Egenpresentasjonsskjema» i tittelen.

Meld din interesse for å bli med på kurs

Du kan ikke selv melde deg på PRIDE-kurs. Det er fosterhjemstjenesten som inviterer deg til å delta på kurset, etter å ha hatt en samtale med deg.

Kursledere

 • Irene Sande
 • En fosterforelder

Kursdager

 • Mandag 24. januar Kl.15.00 - 21.00
 • Torsdag 27. januar Kl. 17.00 – 20.00
 • Torsdag 03. februar Kl. 17.00 – 20.00
 • Fredag 11. februar Kl. 17.00 -20.00
 • Lørdag 12. februar Kl. 09.00- 16.00
 • Torsdag 17. februar Kl. 17.00 - 20.00 – teams
 • Torsdag 03. mars Kl. 17.00 - 20.00 – teams
 • Torsdag 10. mars Kl. 17.00 - 20.00
 • Torsdag 17. mars Kl. 17.00 – 20.00

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona.

Dersom ikke annet er avklart med fosterhjemstjenesten, er det en forutsetning at begge i et par deltar på opplæringen, og at man deltar på alle samlingene.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss