Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Grunnopplæring for å bli fosterhjem, delvis nettbasert - Bø i Telemark

Tid:

Sted: Bø hotell, Bø i Telemark

Målsettingen med opplæringen er å gi deg muligheten til å mestre oppgaven som fosterforelder og heve kompetansen din for å gi barn en trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktende og du velger selv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Opplæringsprogrammet er gratis. 

Generelle krav for å bli fosterhjem

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette, må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Fyll ut Egenpresentasjonsskjema og send dette inn via E-dialog. Når du sender dokumentet via E-dialog, skriv «Egenpresentasjonsskjema» i tittelen. 

Meld din interesse for å bli med på kurs

Ta kontakt med fosterhjemstjenesten og vis din interesse for å gå grunnopplæringen for å bli fosterhjem.

Du kan ikke selv melde deg på PRIDE-kurs. Det er fosterhjemstjenesten som inviterer deg til å delta på kurset, etter å ha hatt en samtale med deg.

Kursledere

  • Elin Helgesen
  • En fosterforelder

Kursdager

  • Fredag 28. januar – kl. 18:00-21:00
  • Lørdag 29. januar – kl. 9:00-16:00
  • Lørdag 5. februar – kl. 11:00-14:00
  • Fredag 11. februar – kl. 18:00-21:00
  • Lørdag 12.februar – kl. 9:00-16:00
  • Onsdag 2. mars – kl. 18:00-21:00, teams
  • Onsdag 9.mars – kl. 18:00-21:00, teams
  • Lørdag 19. mars – kl. 10:00-17:00

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona. 

Dersom ikke annet er avklart med fosterhjemstjenesten, er det en forutsetning at begge i et par deltar på opplæringen, og at man deltar på alle samlingene.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss