Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Grunnopplæring for å bli fosterhjem - Bergen

Tid:

Sted: Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3, 5257 Bergen.

Opplæringsprogrammet er gratis.

Generelle krav for å bli fosterhjem

En forutsetning for å delta på opplæringsprogrammet er at du tilfredsstiller de generelle kravene for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette, må du også levere inn et egenpresentasjonsskjema som blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.

Fyll ut Egenpresentasjonsskjema og send dette inn via E-dialog. Når du sender dokumentet via E-dialog, skriv «Egenpresentasjonsskjema» i tittelen.

Meld din interesse for å bli med på kurs

Du kan ikke selv melde deg på grunnopplæring (PRIDE) for å bli fosterhjem. Det er fosterhjemstjenesten som inviterer deg til å delta på kurset, etter å ha hatt en samtale med deg.

Kursoppsettet kan bli endret på grunn av restriksjoner knyttet til korona.

Dersom ikke annet er avklart med fosterhjemstjenesten, er det en forutsetning at begge i et par deltar på opplæringen, og at man deltar på alle samlingene.

Kursdager

Første samling

Fredag 11. februar kl. 17.00 til lørdag 12. februar kl. 18.00. Gratis hotellovernatting for alle deltakende familier.

Andre samling

Fredag 18. mars kl. 09.00 - 18.00 og lørdag 19. mars kl. 09.00 - 18.00. Gratis hotellovernatting for de som har minimum 1 times reisevei (60 km) fra hjemmet til kursstedet.

Kursansvarlig

Morten Waage og Siv Fossmark ved Fosterhjemstjenesten i Bergen

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss