Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Grunnopplæring for å bli fosterheim - Førde

Tid:

Sted: Hotell i Sunnfjord

Opplæringsprogrammet er gratis.

Generelle krav for å bli fosterheim

For å delta på opplæringsprogrammet er det ein føresetnad at du tilfredsstiller dei generelle krava for å bli godkjent som fosterforeldre. For å avklare dette, må du levere inn eit eigenpresentasjonsskjema som vert nytta i vårt arbeid med å vurdere deg som fosterforelder.                                     

Fyll ut Eigenpresentasjonsskjema og send dette inn via E-dialog. Når du sender dokumentet via E-dialog, skriv «Eigenpresentasjonsskjema» i tittelen.

Meld di interesse for å bli med på kurs

Du kan ikkje sjølv melde deg på grunnopplæring (PRIDE) for å bli fosterheim. Det er fosterheimstenesta som inviterer deg til å delta på kurset, etter å ha hatt ein samtale med deg.

Kursoppsettet kan bli endra grunna restriksjonar knytt til korona.

Dersom ikkje anna er avklart med fosterheimstenesta, er det ein føresetnad at begge i eit par deltar på opplæringa, og at ein har delteke på alle samlingane.

Kursdagar

Fyrste samling

Laurdag 12.mars kl. 10.00 – kl. 18.00 og sundag 13.mars kl. 09.00 – kl. 17.00. Gratis hotellovernatting for alle deltakande familiar.

Andre samling

Laurdag 2. april kl. 10.00 – 18.00 og sundag 3.april kl.09.00 – 17:00. Gratis hotellovernatting for dei som har minimum 1 times reisevei (60 km) frå heimen til kursstaden.

Kursansvarleg

Mariann Juklestad ved Fosterheimstenesta i Førde

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss