Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Opplæringskurs for nye fosterforeldre

Tid:

Sted: Strandgata 15, 2815 Gjøvik

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får grunnopplæringskurset PRIDE. Kurset gir mye kunnskap og viktig informasjon om hva et fosterhjemsoppdrag innebærer, og dette vil være til hjelp for deg i prosessen med å finne ut om det å være fosterhjem kan være aktuelt for deg og din familie.

Gjennom kurset ønsker vi å finne de styrker og ressurser som bor i hver enkelt familie. Sammen med kurslederne skal den enkelte deltaker vurdere familiens situasjon og egnethet. Opplæringskurset har som mål å forberede, utvikle og støtte fosterfamilier.

Om kurset

Opplæringskurset er gratis og går over flere samlinger; kursdagene fremgår øverst på siden. Familiesamling er en samling der barna i skolealder er invitert med.

På kurset er vi innom ulike temaer som blant annet handler om:

 • hvordan vi som fosterforeldre skal møte barns behov for trygghet
 • hvordan gi god omsorg
 • hvordan hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie
 • hvordan håndtere tap
 • hvordan det er å leve med forandringer i hverdagen

Rådgivere fra fosterhjemtjenesten er ledere for opplæringen sammen med erfarne fosterforeldre.

Praktisk informasjon

Alle får utlevert en kursbok og en arbeidsbok med oppgaver som det skal jobbes med underveis i kurset. En viktig del av kursopplegget er samtaler med familien, hjemme hos dere og på vårt kontor.

Alle som ønsker å delta på PRIDE grunnopplæring må levere 
egenpresentasjonsskjema før kursets oppstart.

Hvis ikke datoene passer, så kommer det nye muligheter i løpet av kort tid. Dersom vi får flere påmeldte enn det er plass til på et kurs, vil fosterhjemstjenesten prioritere familier etter behov.

Kursdager

 • Lørdag 2. april: kl. 10.00-18.00
 • Søndag 3. april: kl. 10.00-18.00
 • Lørdag 23. april: kl. 11.00-14.00 (familiesamling)
 • Lørdag 7. mai: kl. 10.00-18.00
 • Søndag 8. mai: kl. 10.00-18.00
 • Lørdag 11. juni: kl. 10.00-17.30

Ønsker du å melde deg på?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten Innlandet, avdeling Lillehammer.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss

Bilde av to barn på trampoline, to voksne som ser på
Hender som holder rundt mamma

Ulike typer fosterhjem