Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ta samtalen!

Har jeg/ vi ønske om å bli fosterhjem?

Ønsket om å hjelpe er drivkraften for de fleste fosterforeldre. I en undersøkelse blant fosterforeldre, sier hele 85 prosent at den viktigste motivasjonsfaktoren bak tanken om å bli fosterhjem er ønsket om å hjelpe noen som trenger det.

Ville jeg/ vi vurdert å bli fosterhjem for noen i slekten eller nettverket vårt dersom det var behov for det?

Når et barn må flytte i fosterhjem, skal barnevernstjenesten i kommunen alltid undersøke om noen i barnets slekt eller nettverk kan velges som fosterhjem. Mer enn 1 av 4 fosterbarn bor i fosterhjem i slekt eller i familiens nettverk. Les mer om å være fosterhjem for et barn i slekten eller nettverket ditt.

Har jeg/ vi tid og overskudd til å ta imot et fosterbarn?

Har jeg/ vi rom til et fosterbarn i hjemmet og i livet vårt?

Fosterbarn skal ha et eget rom og et trygt oppvekstmiljø.

Hvilke ressurser har jeg/ familien vår som gjør at vårt hjem er et godt sted å komme til?

Har jeg/ vi stabil økonomi til å kunne være fosterhjem?

Fosterforeldre må ha stabil og forutsigbar økonomi som gir barnet mulighet til livsutfoldelse. Fosterhjemsgodtgjøringen består av arbeidsgodtgjøring samt en utgiftsgodtgjøring som skal dekke oppholdsutgifter, klær, fritidsaktiviteter, reiser og andre utgifter. Størrelsen på utgiftsdekningen varierer med barnets alder.

Mer informasjon om fosterforeldres betaling og rettigheter.

Har jeg/ vi noen helsemessige utfordringer i familien som kan påvirke omsorgen for fosterbarn?

Fosterforeldrene må ha alminnelig god helse. Dette betyr ikke at personer som har helsemessige plager er utelukket. Det blir vurdert i hvert enkelt tilfelle om sykdom kan tenkes å få betydning for din totale evne og dermed muligheter til å gi barnet tilstrekkelig god omsorg og trygghet.

Les mer om hvilke krav og forventninger som stilles til fosterforeldre.

Har jeg/ vi en stabil jobbsituasjon slik at vi har tid til å ivareta et fosterbarn på en god måte?

Kan jeg/ en av oss være hjemme i en periode dersom fosterbarnet har behov for det?

Det er en stor forandring både for barnet og for familien å bli kjent med, og venne seg til hverdagslivet sammen. Ofte er det behov for at en av de voksne søker permisjon når fosterbarnet flytter inn. I denne perioden utbetaler barnevernstjenesten vanligvis en forhøyet arbeidsgodtgjørelse som tilsvarer tapt arbeidsfortjeneste. Etter hvert er det vanlig at begge fosterforeldrene er i arbeid.

Mer informasjon om fosterforeldres betaling og rettigheter.

Har jeg/ vi kapasitet til å følge opp et fosterbarn på skolen og med skolearbeid?

Hvordan vil fosterforeldrerollen påvirke meg/ oss som forelder til eventuelle egne barn?

Hva tenker barna mine/ våre om å få et fostersøsken? Hvordan kan de bli påvirket av det? Hva kan være positivt? Hva kan være utfordrende?

Hvordan vil familien og nettverket vårt reagere om jeg/ vi får fosterbarn?

Hvordan kan nettverket være en støtte for meg/ oss? Hvem har jeg/ vi å spille på?

Hvordan samarbeider jeg/ vi med andre?

Fosterforeldre må ha gode samarbeidsevner. De skal jobbe tett med barnevernstjenesten, og i mange tilfeller også med fosterbarnas familie. I tillegg skal fosterforeldrene samarbeide med andre hjelpeinstanser og fagfolk, samt barnehage, skole eller skolefritidsordning – akkurat slik det er med egne barn.

Hvordan kan jeg/vi være en god voksen for et barn eller en ungdom som også har andre foreldre?

De aller fleste barn som bor i fosterhjem skal ha samvær og annen kontakt med foreldre, søsken og andre viktige personer i livet deres. Foreldrene og fosterforeldrene deler et felles ønske, nemlig at barnet skal ha det bra.

Hva har jeg/ vi lært i livet som kan være en viktig erfaring å ha med seg i rollen som fosterhjem?

Fosterforeldre er vanlige mennesker. Du trenger ikke være et supermenneske for å bli fosterforelder. De erfaringene man har med er viktige og kan gjøre deg enda bedre rustet for oppgaven som fosterforelder.
Er det noe jeg/ vi tenker hindrer oss fra å bli fosterhjem?

Det stilles noen generelle krav til fosterhjem, blant annet god vandel, alminnelig god helse og økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse.

Har jeg/ vi lyst til å gå på kurs for å bli fosterhjem?

Alle som ønsker å bli fosterforeldre må gjennomføre et grunnleggende opplæringskurs. Dette tar normalt 3-4 måneder. Kurset er en fin måte å finne ut om det å være fosterhjem er noe for deg og familien din. Du får også tilbud om ulike videreopplæringskurs og gruppeveiledning fra Bufetat.

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
Dame som ser mot kamera
Fant du det du lette etter?