Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vennskap mellom småbarn

For barn i barnehagealder handler vennskap først og fremst om å ha noen å leke med.

To barn leker

Allerede fra de er 2 år gamle finner barn noen de liker bedre å leke med enn andre. I alderen fra 2 til 6 år er det å ha det moro sammen og leke sammen i øyeblikket det viktigste for barna.

De barna tenker på som venner er gjerne barn som bor i nærheten eller de som liker å leke med de samme lekene i barnehagen.

I denne alderen er vennskapet preget av at barna foreløpig har begrenset evne til å se ting fra andres perspektiv. Det betyr at de tror alle andre tenker likt som dem selv. Dermed kan de bli veldig frustrerte hvis de oppdager at lekevennen tenker ulikt.

Utvikling i 5-6-årsalderen

De eldste barnehagebarna begynner å forstå at vennskapet er større enn bare den aktiviteten de driver med sammen. Når de er 5-6 år, er det de barna som gjør noe fint for dem som blir oppfattet som vennene. Kanskje er det noen som lar dem være med å bestemme i leken, noen som gir dem en tegning eller en som sier noe fint til dem.

I denne perioden blir det å ha faste venner viktig. Det gjør også at «vennskap» kan bli et forhandlingsredskap i forholdet mellom barna for å kunne overtale den andre til å bli med på som de selv ønsker. De kan si ting som:

  • du er ikke vennen min lenger om du gjør dette
  • du får ikke komme i bursdagen min hvis ikke ...

Dette er noe de fleste barn får høre og sier i denne alderen. Hvis de fungerer sosialt ellers, er dette ikke noe å bekymre seg for.

Hva kan foreldre bidra med?

Mye av det sosiale skjer på dagtid i barnehagen og det ikke så vanlig å være med hverandre hjem før de siste årene i barnehagen. Det er derfor viktig med et samarbeid mellom foreldrene og barnehagen for å hjelpe de barna som trenger det for å passe inn sosialt.

I barnehageårene er det enklere for voksne å ha en aktiv rolle i leken enn det er når barna blir eldre. De voksne i barnehagen kan si fra om hva som er lov eller ikke.

Voksne, både hjemme og i barnehagen, kan også hjelpe barn som strever med å få til å leke sammen med andre. For eksempel kan vi hjelpe dem å velge aktiviteter som andre barn har lyst til å være med på.

Voksne kan også hjelpe ved å vise fram barnets positive sider og anerkjenne disse. Dermed kan de andre barna lettere legge merke til disse egenskapene.

Noen barn har egenskaper som gjør at de lettere blir med i lek og greier å bli i leken: De er gode på å vente på tur, gir positive tilbakemeldinger til andre barn, tåler avvisning av ideene sine uten å bli sure, er kreative og er gode til å spille roller i leken. Dette er egenskaper det også går an å trene på hjemme ved å:

  • spille brettspill hjemme og øve på at barna venter på sin tur - og at ikke alle kan vinne hver gang
  • vise nysgjerrighet - ikke bekymring – når du snakker med barnet om venner
  • samarbeide med barnehagen om å hjelpe barnet med å finne ut hva som fungerer eller ikke for å få til en god lek
  • leke rolleleker hjemme

Generelt om vennskap i oppveksten

Vennskap er en viktig del av barns sosiale og emosjonelle utvikling. Barnet lærer mye av å få utvikle sine egne vennskap, men de trenger også veiledning og støtte. Barn går igjennom flere stadier av vennskap, men uavhengig av alder er vennskap bra for barnas utvikling:

Gjennom vennskap lærer barn mer om seg selv og det er positivt for utviklingen av egen identitet. Vennskap kan være med på å utvikle sosial kompetanse.

Barn blir trygge av å ha noen å snakke med om vanskelige ting og noen som kan støtte dem. Denne tryggheten er vist å kunne ha positiv effekt på barnets psykiske og fysiske helse helt inn i voksen alder.

For noen barn er det å få venner lett og noe som kommer veldig naturlig. De er utadvendte og trives sammen med mange - og får enkelt oppmerksomhet fra andre barn. Men sånn er det ikke for alle. Noen synes vennskap er komplisert og vanskelig.

Barndommens vennskap er fulle av opp- og nedturer. Noen ganger vil vennskap ikke vare, det er krangler og de fleste vil få seg noen slag som kan gå utover selvtilliten.

Når barn ikke har venner

Mange barn er i perioder uten nære venner. Det er normalt, og foreldre skal ikke bekymre seg for mye av den grunn. Om det vedvarer over tid, bør man utforske det mer. Det å ikke ha venner kan være vondt - og ofte tabubelagt. Barna selv kan også synes det er flaut.

Men du trenger ikke å være veldig populær eller ha mange venner for å få positive effekter ut av vennskap. Den største forskjellen vil være fra ikke å ha noen til å ha en god venn.

Hva som karakteriserer vennskap, vil variere i løpet av barndommen og kan deles inn i forskjellige faser. Det er likevel viktig å huske på at for noen tar det lengre tid å komme inn i en ny fase enn andre. Om dere lurer på om barnet henger etter i utviklingen, kan det være lurt å snakke med barnehagen eller skolen for å få innspill. Hvis de har samme bekymring, går det an å ta kontakt med hjelpeapparatet.

Fant du det du lette etter?