Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Å begynne i barnehagen

Å starte i barnehagen er en stor endring i livet for både barn og foreldre. Her er noen råd om hvordan denne overgangen kan gå så smidig som mulig.

Lite barn går med ryggsekk

Kort fortalt - noen tips:

  • Gjør dere kjent med barnehagens uteområde, de ansatte og kanskje bøker eller sanger på forhånd.
  • Bruk tilvenningsdagene godt til å bli trygge i barnehagen - både barn og foreldre.
  • Ikke legg så mange andre planer den første tida i barnehagen. Det er nok nytt å fordøye for de små.
  • Barnet ditt kan vise nye sider av seg selv i barnehagen. Vær åpen for at nye omgivelser kan gi ny læring.
  • Avskjeder kan være tøffe - ikke minst for foreldrene. Men ved å la de ansatte i barnehagen trøste barnet, styrkes barnets bånd og tillit til dem.
  • Barnehagen setter pris på god og åpen dialog med hjemmet.

De aller fleste barn i Norge starter i barnehagen etter å ha tilbragt de første månedene av livet hjemme med foreldrene. Fra å ha full oppmerksomhet rettet bare mot seg, skal de møte en verden der de må dele leker, oppmerksomhet og trøst med flere andre barn.

Forberedelser før barnehagestart

Mange barnehager tilbyr barn som skal starte å komme på besøk før man starter for fullt. Det er en fin anledning til å bli litt kjent med både personalet og lokalene på forhånd.

Det går også an å bruke uteområdet til barnehagen før barnet starter der. De aller fleste barnehager har ulåste porter utenfor åpningstid. Stikk innom når barnehagen står tom og bli litt kjent med lekeapparater og terrenget. Da er det litt kjent for barnet seinere.

Kanskje barnehagepersonalet kan tipse om bøker, sanger eller leker de kommer til å bruke når barnet ditt skal begynne. Da kan dere lese, synge eller leke disse hjemme på forhånd, så blir det også noe barnet kan kjenne igjen når det begynner i barnehagen.

Tilvenning – starten på godt samarbeid

De første dagene i barnehagen, den såkalte tilvenningsperioden, er foreldrene i barnehagen sammen med barnet. Slik blir overgangen tryggest mulig for barnet.

Dessuten er det også nyttig for foreldre å bli kjent med personalet og bli sikre på at barna får det trygt og godt i barnehagen. Ved å etablere en god relasjon til de ansatte i barnehagen, legger dere grunnlaget for et godt samarbeid som skal vare i flere år framover.

Barnet vil også legge merke til at dere stoler på de voksne i barnehagen, og tryggheten vil smitte over på ham eller henne.

I løpet av tilvenningsdagene er målet at barnet skal bli så trygt på de voksne i barnehagen at hun oppsøker dem for trøst og nærhet – og ikke bare foreldrene. Når barnet selv oppsøker den ansatte i barnehagen for trøst eller et fang å sitte på, er det et tydelig tegn på tillit.

Lag rolige ettermiddager og helger

Når et lite barn begynner i barnehage er det mye nytt å lære og venne seg til.

Kanskje husker du hvordan det kan være å starte i ny jobb som voksen? Du må venne deg til nye rutiner, fremmede lokaler, nye arbeidsoppgaver, andre kollegaer og kanskje en eller flere nye ledere.

Tenk da hvor stor overgangen er for et barn som stort sett har vært hjemme med dere foreldre og kanskje noen få andre mennesker.

Den første tiden kan det være lurt å ikke finne på så mye annet på kvelder og i helgene. Ta det rolig og la barnet samle krefter til nye dager på den nye «arbeidsplassen».

Vær åpen for nye sider ved barnet!

Du kjenner ditt eget barn bedre enn noen andre. Samtidig kan det hende barnet viser nye sider av seg selv i barnehagen.

Akkurat som vi voksne kan oppføre oss annerledes «ute blant folk» enn det vi gjør hjemme, kan barna lære å gjøre nye ting i barnehagen som de kanskje ikke gjør hjemme.

  • Kanskje de plutselig spiser ting i barnehagen som de ikke vil smake på hjemme?
  • Kanskje de plutselig sover i vogna i barnehagen selv om de ikke får til det hjemme?

I stedet for å sende en lang liste over ting ditt barn ikke gjør, kan barnehagen være en arena for å utvide horisonten.

Kanskje det er mer fristende å smake på ukjent mat hvis det sitter fire andre smårollinger rundt bordet og stapper det i seg?

Avskjeder kan være vanskelige

Mange synes det er vanskelig når man skal si «ha det» og gå fra barnet i barnehagen. Det strider mot instinktene våre å gå hvis barnet gråter. For noen går det helt greit, for andre er det vanskelig fra første dag. Det kan også komme vanskelige perioder når barnet blir eldre.

Husk å skille mellom dine egne og barnets følelser. Avskjedene kan være tøffere for foreldrene enn for barnet. Barn leser foreldrenes følelser. Hvis du virker bekymret, kan bekymringen «smitte» over på barnet.

Erfaringen fra barnehagene er at barn som gråter ofte er i full gang med å leke kort tid etter at foreldrene er ute av syne. Lag gjerne en avtale med de ansatte om at dere kan ringe dem etter en liten stund og høre hvordan det går.

Du bør også si klart fra til barnet at du går – og så gå med en gang. Ikke snik deg ubemerket av gårde, og kom heller ikke tilbake om du hører fra garderoben at barnet roper etter deg. Ta heller kontakt med personalet på telefon etter noen minutter.

Det er en naturlig refleks å ville trøste sitt eget barn. Men hvis barnets kontaktperson i barnehagen får trøste, styrker det barnets bånd til denne personen og barnehagen blir et tryggere sted.

Ha en god dialog

Noen ganger går tilvenningen raskt – andre ganger tar det litt tid. Men de aller fleste barn blir ganske raskt glad i å være i barnehagen og vil trives og utvikle seg i selskap med andre barn og flinke voksne.

Hvis noe er vanskelig, er det lurt å ta det opp med barnehagen. Barnehagene setter pris på tett og god dialog med hjemmet, slik at de best mulig kan møte hvert enkelt barns behov.

Første gang i barnehage (youtube.com)

Har du barn som skal skal begynne i barnehagen for første gang? Her får du tips og råd fra pedagogisk leder i Volla barnehage, Heidi Østrem.

Fant du det du lette etter?