Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

NASAK sine oppgaver og mandat

kaffekjele på bålet

Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) arbeider for å styrke kvaliteten på tilbudet for samiske barn, voksne og familier i barnevernet, familievernet og krisesentrene.

Formålet med NASAK er å sikre at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud. Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24 skal offentlige myndigheter i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, og hindre diskriminering, stereotypisering og trakassering.

Bakgrunn for opprettelsen av NASAK er at det er et behov for å utvikle og implementere nødvendig språk- og kulturkompetanse og handlingsevne i barnevernets, familievernets og krisesentrenes arbeid med samisk befolkning. NASAK har ansvar for opplæring og veiledning av disse tjenestene i hele landet, og er lokalisert i flere samiske områder.

Målgruppe

Primærmålgruppen for Nasjonalt samisk kompetansesenter er ledere og ansatte som arbeider med samiske barn, voksne og familier i familieverntjenesten, krisesentrene og i kommunalt og statlig barnevern.

Vår visjon

  • Å være ledende i fagutviklingen med familierelaterte, barnevernsmessige og krisesenter-relevante utfordringer i de samiske samfunnene
  • Å være medspiller i målgruppetjenestenes arbeid med andre etniske minoriteter og flerkulturelle samfunn.

Oppgaver og mandat

NASAK skal

  • ha et nasjonalt ansvar for opplæring og veiledning av tjenestene slik at tjenestene bedre tilpasses brukernes språklige, historiske og kulturelle bakgrunn
  • bidra til å utvikle og videreutvikle kunnskap om samiske brukeres behov i møter med tjenestene, utvikle arbeidsmåter og faglige føringer for praksis som ivaretar det kulturelle perspektivet og regionenes demografiske forhold
  • dokumentere tjenestenes praksis og erfaringer
  • etablere samarbeid med relevante tjenester utenfor primærmålgruppen, andre ressurs- og kunnskapsmiljøer, herunder ulike samiske miljøer.
Fant du det du lette etter?