Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Psykisk helse og barnevern: Kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge (Pakkeforløp)

Pakkeforløpet beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Pakkeforløpet gir også råd til hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet. 

Barnevern – kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge finner du på Helsedirektoratets sider.

Utviklet av Helsedirektoratet og Bufdir.