Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Separasjon og skilsmisse

Bufdir er klageinstans i separasjons- og skilsmissesaker.

Separasjon og skilsmisse i Norge

Du kan søke Statsforvalteren i ditt fylke om separasjon og skilsmisse.

Hvis du ønsker å klage på Statsforvalterens vedtak, sender du klagen til Statsforvalteren. Hvis Statsforvalteren ikke omgjør sitt vedtak, oversender de saken til Bufdir for klagebehandling.

Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger ytterligere opplysninger for å kunne behandle klagen. Vi har en saksbehandlingstid på inntil 3 uker (etter at alle dokumentene vi trenger er mottatt).

Anerkjennelse av utenlandsk separasjon og skilsmisse

Du kan søke Statsforvalteren i ditt fylke om anerkjennelse av utenlandsk separasjon og skilsmisse.

Hvis du ønsker å klage på Statsforvalterens vedtak, sender du klagen til Statsforvalteren. Hvis Statsforvalteren ikke omgjør sitt vedtak, oversender de saken til Bufdir for klagebehandling.

Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger ytterligere opplysninger for å kunne behandle klagen. Hvis vi ikke har ferdigbehandlet saken i løpet av én måned, vil du få et foreløpig svar fra oss.

Fant du det du lette etter?