Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne 2022

Tid: -

Sted: Thon Hotel Opera, Flagstadsalen, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

Påmelding

Markeringen er gratis. Påmeldingsfrist er i 29. november.
Meld deg på

Bufdir inviterer til markering av den internasjonale FN dagen for personer med funksjonsnedsettelse.

Temaet i år er “Klimatiltak og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse – hvordan kan tiltakene ivareta både miljø og sosial bærekraft, og hva vinner vi på en helhetlig tankegang». Målet er å belyse hvordan sosial bærekraft kan ivaretas i det grønne skiftet jf. prinsippet i FN's bærekraftmål “Leave no one behind».

På markeringen vil det være innledninger fra flere aktører, deriblant forskere, kommunale råd, fylkeskommunen og interesseorganisasjoner. Vi vil også ha en panelsamtale med representanter fra interesseorganisasjonene for personer med funksjonsnedsettelser og miljøorganisasjonene.

Streaming av konferansen kan følges her.

Målgruppe:

Departement og direktorat, politikere, statsforvaltere, interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse, organisasjoner for miljø og klima og andre miljøaktører, forskningsinstitusjoner, kompetansesentre med flere.

Registrering begynner fra 09:30.

Program

Bufdir ønsker velkommen
Anna Bjørshol, Avdelingsdirektør i Bufdir

Hilsen fra Kultur- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen

Innledning Bufdir
Wenche Mobråten, Divisjonsdirektør i Bufdir

Sammenhengen mellom funksjonshemmedes rettigheter og bærekraftmålene om klima og miljø
Ann-Marit Sæbønes, Rådsleder for rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo

Green shift- are we keeping disabled people on board?
Janne Hirvasvuopio, Political aide in Parlament Finland and Sàmi Activist

Sosial berekraft og rettferd i klimaarbeid
Ragnhild Berge Feidje, Rådgiver i Vestland fylkeskommune

Panelsamtale 1: Hvordan kan organisasjoner i sivilt samfunn jobbe sammen for en mer rettferdig og inkluderende klimapolitikk?

  • Mari Qviller, Natur og ungdom

  • Pernille Hansen Naturvernforbund

  • Ingrid Thunem Styreleder i Unge funksjonshemmede

  • Amir Hashani, tidligere nestleder i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo

Musikalsk innslag
Thomas Tvedt

Panelsamtale 2: Hvordan sikre likestilling av personer med funksjonsnedsettelse i en rettferdig klimapolitikk

  • Siri H. Eriksen, Professor ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NIMBU)

  • Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær i FFO

  • Tom Tvedt, Leder SAFO

  • Ann-Marit Sæbønes, Leder av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo kommune

  • Eivind Digranes, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Hvordan skape både klimavennlige og rettferdige løsninger i det grønne skiftet?
Siri Eriksen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Avsluttende betraktninger fra Unge funksjonshemmede
Ingrid Thunem, Unge funksjonshemmede

Takk for i dag!
Anna Bjørshol, Bufdir

Påmelding

Markeringen er gratis. Påmeldingsfrist er i 29. november.
Meld deg på
Fant du det du lette etter?