Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Lansering av nasjonalt forløp for barnevern - kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus

Tid: -

Sted: Digitalt,

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer til lansering av utvidet nasjonalt forløp for barnevern - kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus hos barn i barnevernet.

Målet med det nasjonale forløpet er at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet for helse- og rusproblemer, slik at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet.

Forløpet beskriver hvordan barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunen, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan samarbeide for å gi barn og unge i barnevernet et godt og helhetlig tjenestetilbud.

Program

  • Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og direktør Hege Nilssen i Bufdir ønsker velkommen.
  • Barneombud Inga Bejer Engh leder en samtale med barne- og familieminister Kjersti Toppe og helseminister Ingvild Kjerkol.
  • Prosjektlederne Jørgen Blom i Helsedirektoratet og Kjersti Gautvik i Bufdir forteller mer om hva forløpet består av og implementering av det.
  • Sarpsborg kommune deler erfaringer med å jobbe med forløpet i kommunen.

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med

Kjersti Gautvik
E-post kjerstibratberg.gautvik@bufdir.no

Fant du det du lette etter?