Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forhåndsvarsel sendt til Forandringsfabrikken

Ungdom sitter på murvegg ute. Foto: Unsplash

Bufdir sender i dag forhåndsvarsel til Forandringsfabrikken om at vi vurderer å omgjøre og kreve tilbakebetalt tilskuddet for 2022.

Publisert

Bufdirs foreløpige vurdering kommer etter en større gjennomgang gjort av KPMG på Bufdirs vegne. De kritikkverdige forholdene som er fremkommet gjennom rapporten var ikke kjent for Bufdir da Forandringsfabrikken ble tildelt tilskudd for 2022 og Forandringsfabrikken har heller ikke informert Bufdir om forholdene på et senere tidspunkt.

Bufdirs foreløpige vurdering er derfor at det er grunn til å vurdere om vedtak om tilskudd til Forandringsfabrikken for 2022 skal omgjøres og om allerede utbetalt tilskudd skal kreves tilbakebetalt. Bufdir har derfor forhåndsvarslet Forandringsfabrikken om dette slik at Forandringsfabrikken skal gis anledning til å uttale seg om saken. Frist er satt til 16. januar 2023.

– Vi har nå sendt våre vurderinger i et forhåndsvarsel til Forandringsfabrikken og avventer deres tilbakemelding. Forandringsfabrikken har rett til å svare og legge frem sine argumenter på et slikt forhåndsvarsel, før Bufdir fatter et endelig vedtak, sier Hege Nilssen, direktør i Bufdir.

Bufdir vil inntil videre ikke involvere Forandringsfabrikken i arbeidsprosesser eller i Bufdirs brukerråd på barnevernsfeltet.

– Før et videre samarbeid kan etableres, må Bufdir være sikre på at barn og unges trygghet blir tilstrekkelig ivaretatt i Forandringsfabrikken, sier Nilssen.

Les forhåndsvarselet her.

Fant du det du lette etter?