Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hvis biologisk familie ønsker å komme i kontakt

Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene får iblant brev fra biologisk slekt eller andre som ønsker å komme i kontakt med deg som er adoptert.

Read in English: Change of policy – an adoptee may now be notified regarding contact-request from family of origin.

Hvem blir varslet og når?

Har du fylt 18 år, varsler vi deg om kontaktønsker som Bufdir har mottatt fra og med høsten 2020. Tidligere henvendelser kan du få hvis du ber om innsyn i saken din.

Vi legger til grunn at alle som er adoptert fra utlandet vet at de er adoptert.

Ble du adoptert før 1. juli 2018, blir du varslet om kontaktønsker hvis du tidligere har bedt om innsyn i adopsjonssaken din. I disse tilfellene kan vi legge til grunn at du har kunnskap om egen adopsjon.

Ble du adoptert etter 1. juli 2018, blir du varslet når du har fylt 18 år, uansett om du har bedt om innsyn tidligere eller ikke.

Du blir varslet om henvendelser som har kommet høsten 2020 eller senere. Tidligere henvendelser kan du få hvis du ber om innsyn i saken din.

Henvendelsen blir lagt på adopsjonssaken din, og du vil bli varslet ved fylte 18 år. Dine adoptivforeldre vil ikke få varsel om brev som kommer til deg, verken før eller etter at du har fylt 18 år.

Hvis du ikke ønsker å få varsel om brev eller kontaktønsker, kan du gi beskjed til Bufdir slik at vi kan registrere dette på din adopsjonssak. Slik kontakter du oss.

Dette inneholder varselet

Ingen brev eller kontaktønsker til adopterte er like. Det fremgår ikke alltid hvem henvendelsen kommer fra, og vi i Bufdir har ikke mulighet til å kontrollere hvem avsender er. Brev kommer ofte også i lukket konvolutt til den adopterte, og vi har ikke adgang til å åpne slike brev. Vi vet derfor ikke alltid om brevet inneholder et ønske om kontakt eller annet.

Derfor er det stor variasjon i hvilken informasjon varslet vil inneholde. Som hovedregel informerer vi deg om avsenders navn eller hvem vedkommende opplyser å være, og om det er en lukket konvolutt eller ikke. Hvis innholdet i brevet er kjent, vurderer vi konkret om vi skal gi informasjon om det.

Etter at du har mottatt varselet, er det er opp til deg å bestemme om du ønsker å motta henvendelsen, og hvordan. Det er også opp til deg om du ønsker å ta kontakt med avsenderen.

Bufdirs tilbakemelding til avsender

Hvis henvendelsen kommer fra en utenlandsk myndighet eller en samarbeidspart i utlandet som er kjent med at adopsjonen har skjedd, vil vi bekrefte at brevet er mottatt. Vi vil samtidig opplyse om at det er den adopterte selv som bestemmer om han eller hun ønsker å besvare den.

Hvis henvendelsen kommer fra en annen avsender og dennes adresse er kjent, vil vi kun bekrefte at brevet er mottatt. Avsender vil få generell informasjon om våre rutiner i slike saker, uten at vi bekrefter eller avkrefter om en adopsjon har funnet sted.

Når noen henvender seg til adopsjonsorganisasjonen

Hvis adopsjonsorganisasjonene får henvendelser fra opprinnelige foreldre eller annen slekt i utlandet, oversendes disse til Bufdir hvor de blir lagt på din sak.

Fant du det du lette etter?