Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Innsyn i adopsjonssak og informasjon om opprinnelse

Etter at du har fylt 18 år, kan du få dokumentene i adopsjonssaken din og eventuelle kontaktønsker fra din biologiske slekt. I noen tilfeller kan andre enn den adopterte få informasjon om adopsjonen.

Slik får du innsyn i adopsjonssaken din

Ta kontakt med Bufdir hvis du ble adoptert fra utlandet og ønsker innsyn i adopsjonssaken din.

Dette trenger vi for å behandle din henvendelse

 • Ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
 • Underskrift (du må signere brevet)
 • Navnet på adoptivforeldrene dine
 • Bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller ID-kort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.
 • Hvilket land du er adoptert fra, hvilket år du kom til Norge, og hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen

Du trenger ikke å begrunne hvorfor du ber om informasjon om din adopsjonssak.

Du må sende brev til oss med ordinær post

Postadressen vår er: Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Vi kan ikke motta dette elektronisk.

Dette skjer videre

Du får kopi av dokumentene i adopsjonssaken din. Om du har opprettet digital postkasse, blir brevet med dokumentene dine sendt dit.

Du får alle opplysninger i saken som du har rett til å få etter norsk lov, uansett hvilke restriksjoner som gjelder i landet du er adoptert fra.

Det vil variere hvor mye informasjon som finnes i en adopsjonssak. Det kan være at det ikke er navn på biologiske foreldre i saken. Du kan da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der. Vi anbefaler at du kontakter etteradopsjon.no for veiledning rundt dette.

Dette trenger vi for å behandle din henvendelse

 • Ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
 • Underskrift (du må signere brevet)
 • Navnet på adoptivforeldrene dine
 • Bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller ID-kort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Du trenger ikke å begrunne hvorfor du ber om informasjon om din adopsjonssak.

Du må sende brev til oss med ordinær post

Postadressen vår er: Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Vi kan ikke motta dette elektronisk.

Dette skjer videre

Du får kopi av dokumentene i adopsjonssaken din. Om du har opprettet digital postkasse, blir brevet med dokumentene dine sendt dit.

Før du får tilsendt dokumentene, kontakter vi de biologiske foreldrene dine. De blir orientert om at du har bedt om innsyn i adopsjonssaken. De får ikke vite hvem du er, men de kan gi sitt syn på hvordan de stiller seg til kontakt med deg hvis du ønsker det. Du vil uansett få innsyn i adopsjonsdokumentene dine.

Hvis din biologiske slekt har henvendt seg til norske myndigheter eller adopsjonsorganisasjoner med ønske om å komme i kontakt med deg, kan det ligge kontaktønsker i adopsjonssaken din.

Hvis du ber om innsyn i adopsjonssaken din, vil du også bli informert om eventuelle kontaktønsker som finnes på saken. Les mer om kontaktønsker og hvordan de behandles.

Årsaken til at man ønsker å søke etter informasjon kan være mange, blant annet medisinske årsaker, søken etter identitet eller kontakt. Behovet kan dukke opp på ulike stadier i livet, men det er heller ikke uvanlig at man ikke har behov for å utforske dette.

Uansett årsak eller på hvilket tidspunkt du bestemmer deg for å søke etter informasjon, er det viktig at du har tenkt gjennom hvilke forventinger du har til dette. Det er også viktig at du kjenner til mulige problemer og utfordringer som kan oppstå underveis, samt fordelen det gir å ha støtte fra familie og fagpersoner.

Det vil være en stor fordel for deg å ha støtte fra andre i denne prosessen. Både dine adoptivforeldre og søsken, biologiske foreldre og søsken eller annen familie kan også ha behov for støtte gjennom denne prosessen.

Vi anbefaler at du tar kontakt med etteradopsjonskoordinatoren for råd og veiledning om det å søke etter opprinnelse.

Informasjon til andre enn den adopterte

Hvis du er den adoptertes slektning i rett nedstigende linje (barn, barnebarn, oldebarn og så videre) og den adopterte er død, har du rett til å få vite hvem som er de biologiske foreldrene til den adopterte.

Som etterkommer har du bare rett til å få vite navnet på de biologiske foreldrene til den adopterte. Du har ikke rett til å få opplysninger om øvrig familie eller innsyn i hele adopsjonssaken.

Hvis du tror slektningen din er adoptert i Norge før 1. desember 1999, kan du ta kontakt med statsforvalteren.

Dersom du tror adopsjonen er skjedd i nyere tid, kan du sende et brev til Bufdir som inneholder:

 • Navn og fødselsdato på den som er adoptert
 • Adoptivforeldrenes navn
 • Ditt navn og bostedsadresse
 • Underskrift (du må signere brevet)
 • Bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller ID-kort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Du må sende brev til oss med ordinær post. Vi kan ikke motta dette elektronisk. Brevet sender du til Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.

Alle adopsjoner fra 1917 og fram til i dag er registrert i det sentrale adopsjonsregisteret, som forvaltes av Bufdir. Vi gir opplysninger om adopsjon til tingretten, bobestyrer eller arvinger ved dødsboskifte.

Du må sende et brev til Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.

 • Bobestyrer og arvinger må vedlegge en bekreftet kopi av skifteattesten.
 • Arvinger må dokumentere at de representerer boet. Dersom du er arving, men ikke er oppnevnt som fullmektig i skifteattesten, trenger vi bekreftet kopi av dokumentasjon som viser at du representerer de andre arvingene, for eksempel fullmakt.

Saksbehandlingstiden i Bufdir er ca. fire uker, eller kortere hvis saken haster.

Fant du det du lette etter?